Som riksdagsledamot arbetade Alexander Gabelic (S) för en frizon för assyrier i Irak, efter valet år 2010 fick han inte möjligheten att fortsätta som riksdagsledamot. Idag är han ordförande för svenska FN-förbundet. Hujådå har kontaktat Alexander för en kort pratstund.

46-årige Aleksander Gabelic var tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna och arbetade aktivit för att skapa större skydd för kristna i Mellanöstern samt upprätta en särskild frizon för assyrier i Irak.

Men Aleksander fick inte förnyat förtroende efter valet år 2010 då han saknade tillräckligt med personkryss för att behålla sin plats i Riksdagen.

– Hade jag fått förtroende att forsätta att vara riksdagsledamot så hade jag kunnat driva de kristnas situation i Irak mer specifikt. Tyvärr fick jag inte tillräckligt med personkryss. I valarbetet besökte jag flera kyrkor och deltog i möte med kristna från Mellanöstern. Jag hade hoppats få mer stöd från kristna för mitt engagemang. Mitt mål var att besöka Irak som riksdagledamot. Nu har jag inte den möjligheten, tyvärr.

Men detta hindrar inte Aleksander från att fortsätta driva liknande frågor. Idag är han ordförande för svenska FN-förbundet.

– Nu i rollen som ordförande i FN-förbundet driver jag och opinionsbildar jag brett i fråga om mänskliga rättigheter.

Svenska FN-förbundet har idag 110 lokala FN-föreningar över hela landet och bedriver  samt arbetar främst inom ramen för mänskliga rättigheter,  utveckling och säkerhet.

Har ni någon agenda gällande assyrier i Mellanöstern eller Irak?

– Vi fattar beslut i styrelsen vilka prioteringar vi gör. Det är ett mycket engagerande uppdrag och det finns många frågor på den internationella dagordningen. Vi kan inte som frivilligorganisation beröra alla. Det har vi inte resurser för. Vi är en demokratisk organisation som försöker allmänbilda om FN:s viktiga arbete. Vi har ingen särskild satsning på Irak.

Aleksander tycker det är bra att andra partier engagerar sig i frågor som rör assyrier och syftar då på Folkpartiet:s engagemang kring Nineveslätten på senare tid.

– Hoppas att fler ska sätta sig i de viktiga frågorna och att både det som händer i Egypten och Irak är allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. De senaste dagarna våld mot kristna i Egypten borde få fler att reagera.

Aleksander påtalar att det är viktigt att assyrier bidrar med kunskap och stöd till riksdagsledamöter – oavsett partitillhörighet –  för att förbättra de kristnas situation i Mellanöstern. Aleksander påtalar att det finns mycket att lära på denna punkt eftersom det saknas strategier.

– Jag mötte kristna assyrier i valrörelsen som skulle rösta på Sverigedemokraterna för de var tydliga i sin kritik mot muslimer, förvisso inte alla är viktigt att understryka. Men tillräckligt många för att det kändes olustigt och destruktivt. Jag hoppas på att fler ska förstå hur viktigt det är att assyrierna och de kristna från Mellanöstern fokuserar på dem som kan uppmärksamma dessa gruppers utsatthet i Mellanöstern och inte blanda ihop korten.

Andrias Isik