Den svensk-assyriske konstnären blev 79 år.

Hanna Beth-Haek föddes i Assyrien och kom till Sverige 1977. Han kom att bli en representant för det assyriska folket i konstsammanhang med många utställningar och utmärkelser.

Många av hans motiv är utpräglat assyriska och han har exempelvis målat flera tavlor som gestaltar hans känslor inför folkmordet Seyfo.