Under fyra månders tid har kören Syriacmusic arbetat intensivt med att förbereda en presentation av traditionella hymner i konsertform. Tre konserter i tre olika kyrkor är planerade, den första äger rum redan nu på söndag.

Stilla veckan och påsken är några av de mest högtidliga perioderna i vår syrisk ortodoxa kyrkokalender. Kyrkan formger denna period med strålande psalmer och hymner, där både texterna och melodierna är skrivna i en särskild ordning för att, i god tradition, tjäna gudstjänstordningen.

Många av kyrkofäderna skrev om Herrens lidande och lade utmärkande melodier till sina texter, melodier som vår kyrka har bevarat fram till idag. Kyrkofäderna skrev många fantastiska texter som beskriver vår Herres lidande, och melodierna tonsattes i karakteristiska former för att uttrycka den sorg kyrkan genomgår under perioden.

Syriacmusic kören har i år valt att framföra dessa hänförande hymner i konsertform, och har därför under de senaste fyra månaderna arbetat intensivt med förberedelserna inför en påskkonsert. Här kommer Syriacmusic kören att framföra hymner ur den Heliga Påsken, Palmsöndagen, Nahiré-ceremonin, Den sista måltiden och Långfredagen.

Hymnerna kommer att framföras i den tidiga genuina syrisk ortodoxa kyrkans traditionella stil och vara i sin ursprungliga form. Denna gång har vi ämnat ha en reducerad orientalisk orkester som ackompanjerar kören, allt för att framhäva kören och kyrkosången.

Syriacmusic kören välkomnar dig att närvara och ta del av påskkonserten som kommer att hållas i tre kyrkor i Stockholmsområdet. Det är fri entré till konserterna, som hålls enligt följande:

Söndag 18 mars kl. 18.00
S:ta Maria syrisk-ortodoxa kyrkan, Grödingev. 28, TUMBA

Lördag 24 mars  kl. 17.30
St Peter syrisk-ortodoxa kyrkan, HALLONBERGEN CENTRUM

Söndag 25 mars kl. 17.00
St Peter och Paulus syrisk-ortodoxa kyrkan, HALLUNDA