Moderaternas förslag till ny integrationspolitik skapar oenighet inom det egna partiet. Vid presskonferensen efter konventet framgick det att statsminister Fredrik Reinfeldt inte köper hela förslaget. Reinfeldt ser hellre att morötter är utgångspunkten istället för restriktioner.

Moderaternas framtidskonvent hölls i helgen där flera förslag handlade om hårdare krav på flyktingar. Bland annat beslutade man om det omdebatterade ”svenskkontraktet”. Konventet biföll  förslaget som innebär att invandrare, som i strid med samhällets vilja, väljer att flytta till ”överetablerade kommuner” ska mista sin rätt till ersättning.

Men statsminister Fredrik Reinfeldt är inte säker på att konventets förslag också blir partiets politik. Reinfeldt, som var nöjd med besluten på övriga punkter, sade att han var skeptisk till att asylsökande som bosätter sig hos vänner och släktingar i kommuner med hög arbetslöshet ska förlora sitt försörjningsstöd.

Enligt Reinfeldt är han och partistyrelsen inte helt färdiga med denna fråga förrän partistämman i augusti 2009. -Det är viktigt att det finns balans, att morötter är utgångspunkten och att restriktioner är underordnat. Jag är inte säker på att detta är ett exempel på det, säger han på presskonferensen.

Statsministern tror inte heller att debbatten kring ämnet ska ge en bild av att partiet är splittrat. Reinfeldt är glad att partiet visar spännvidd och att bredden i synpunkter snarare handlar om utifrån vilket perspektiv man har på frågorna, lokalt eller nationellt, än att det skulle vara ideologiska skiljelinjer.