Dawronoye-rörelsens tv-kanal har stängts ned permanent av Youtube.

Det är oklart exakt varför Youtube stängde ner Suroyo TV:s youtube konto nyligen. Enligt ett meddelandet från Youtube hade kontot brutit mot plattformens regler och stängts av permanent.

Suroyo TV ägs och drivs av dawronoye-rörelsen som bildades av PKK i början av 90-talet. Gruppen har gjort sig skyldig till många övergrepp mot assyrier och anklagas av många för att springa kurdiska gruppers ärende.

Den hemlighetsfulla och sektliknande rörelsen opererar genom en rad frontorganisationer såsom Suroyo TV men har mött en ökande svårighet att få stöd bland den assyriska folkgruppen på grund av samröret med kurdiska fascistiska grupper som PKK.