Sveriges första skola med assyrisk inriktning kan bli verklighet till år 2014 i Södertälje. Bakom satsningen står Aprendere skolor AB i samarbete med Assyriska Riksförbundet.

Aprendere skolor AB, ett privatägt skolföretag har ambitionen att till våren 2014 starta en svensk grundskola med assyrisk inriktning  i Södertälje.
– Det assyriska språket är ett av världens äldsta och mest fascinerande språk. Det vore fantastiskt att kunna bidra till bevarandet av språket här i Sverige genom en svensk-assyrisk grundskola, säger Aprendere skolors VD Lars Tunberg till Hujada.com.

Assyriska Riksförbundet stödjer satsningen och har inlett ett samarbete med Aprendere skolor.
– Vi står bakom alla initiativ som syftar till att stärka och bevara assyrisk kultur i Sverige. En skola med assyrisk inriktning är ett utmärkt sätt att ge barnen tillgång till både svensk och assyrisk kultur och språk, säger förbundsordförande Afram Yakoub.

Om skolan öppnar föreslås den heta Elafskolan. Elaf är imperativformen av verbet lära sig på assyriska. Vid sidan av den ordinarie skolplanen kommer eleverna i Elafskolan att undervisas i assyriska språket.
Ett omfattande brevutskick till samtliga assyriska hushåll i Södertälje och Botkyrka kommun har hjälpt till att informera föräldrar om skolplanerna och uppmanat till att anmäla intresse.
Sverige har idag skolor med en uppsjö av olika inriktningar, varav många har en etnisk inriktning, däribland skolor med turkiska, somaliska och finska inriktningar.