Efter den tragiska händelsen mot den koptiska kyrkan i Alexandria, Egypten, håller flera koptiska kyrkor minnesstunder här i Sverige. Koptisk Ortodoxa kyrkan anordnar denna söndag minnesstunder i Hägersten, Södertälje och Göteborg. Nu på söndag den 9:e januari kl. 12.00 börjar minnesstunderna i de olika kyrkorna.

Efter denna tragiska händelse som har skakat om oss alla ber vi er att komma och dela vår sorg och minnas dessa martyrer som fick ge sitt liv för sin tro på vår Herre Jesus Kristus. Flera politiker och riksdagsledamöter kommer att delta i denna minnesstund. Varmt välkomna till er alla som vill komma och dela vår sorg. Denna dag kommer det även att hållas minnestund för de dödade i alla Koptisk Ortodoxa Kyrkor över hela världen.

Den Koptiska kyrkan i Sverige kommer även att anordna en fredlig demonstration lördagen den 15:e januari 2011 med start klockan 12.00 vid Sveriges riksdag i Stockholm. Vi ber ödmjukt alla som har möjlighet att visa sin solidaritet med de kristna i Egypten och hela mellanöstern och demonstrera för de mänskliga rättigheterna av religionsfrihet.

Koptisk Ortodoxa kyrkan i Sverige