Tjänstemän på Migrationsverket verkställer avvisningar trots att läkarintyg styrker att personerna i fråga varit för sjuka för att kunna skickas tillbaka. Vänsterpartiet är mycket kritiskt detta och menar att det behövs en rejäl upprustning av rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggningsförfarande.

– Risken är stor att människor far riktigt illa i det här systemet. Det är hög tid att det ställs krav på Migrationsverkets tjänstemän att skaffa sig de underlag som krävs för att kunna fatta riktiga beslut. Det är helt orimligt att bristande kvalitet på intygen används som motivering för att kunna avvisa människor, säger Kalle Larsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet vill att Migrationsverket tar fram nya riktlinjer för hur hanteringen av läkarintyg ska fungera och att tjänstemannaansvaret skall förtydligas.

– Det ska inte kunna vara upp till enskilda tjänstemän att bara strunta i läkarintyg. Är intygen för dåligt skrivna ska ett nytt krävas in. Misstänker handläggaren att intygen är felaktiga ska det anmälas till Socialstyrelsen. Om handläggaren inte delar läkarens bedömning ska en ”second opinion” kallas in. Dessutom bör en möjlighet införas att ställa beslutsfattare till svars när fel har begåtts. Allt annat är oacceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt, säger Larsson.