Den kurdiska gruppen som kontrollerar delar av nordöstra Syrien vill nu konfiskera egendom tillhörande personer som inte befinner sig i området längre.

Mord, fördrivningar, stöld och kidnappningar har drabbat assyrierna i förnyad och stor omfattning i Syrien och Irak sedan sommaren 2014. Nu kan ännu en ”farsot” läggas till listan; illegala konfiskationer av assyrisk egendom. Denna gång är det inte IS eller andra terrorgrupper som står för angreppet utan den organisation som västvärlden hyllar som en demokratisk kraft, nämligen PKK:s syriska gren PYD.

Enligt säkra källor i Syrien har PYD:s självutnämnda styre nyligen beslutat att fast och lös egendom tillhörande personer som inte längre är i området ska ”tas om hand för att användas i allmänhetens tjänst”. Beslutet som fattades den 15 september motiveras med att den som återvänder och kan bevisa ägarskap för egendom får tillbaka den. Enligt källor Hujådå talat med har beslutet ännu inte verkställts men man befarar att det kommmer att användas för att ändra områdets demografi till kurdernas fördel.

– Taktiken känner vi igen från Turkiet där man först gör livet outhärdligt för assyrier och andra minoriteter så att de tvingas fly, för att sedan konfiskera deras egendomar och markområden med motiveringen att de inte längre brukas av sina ägare, kommenterar Jamil Diarbarkerli, från Assyrian Monitor for Human Rights.

Kurdiska PYD för en sofistikerad strategi för att undergräva minoriteterna men ändå framstå som en demokratisk kraft. Sedan gruppens kontroll över nordöstra Syrien har assyriska ledare mördats, assyrier trakasserats, assyriska miliser hotats och assyriska hem plundrats. Samtidigt har gruppen satsat på att splittra assyrierna politiskt och militärt genom att göda Dawronoye-sekten och ge sken av att assyrierna stödjer PYD.

Nyheten har uppmärksammats av Assyria-TV som har intervjuat insatta.