Den katolska assyriska kyrkans synod har antagit ett kontroversiellt uttalande där man sår splittring genom att hävda att kyrkans medlemmar har en egen separat identitet.

Den katolska assyriska kyrkans ledning har kommit ut med ett uttalande efter sin synod nyligen i ROM där man helt tar avstånd från sin etniska identitet.

”Som ett genuint kaldeiskt folk, tar vi officiellt avstånd från benämningar som förvränger vår kaldeiska identitet, såsom det sammansatta namnet ”Kaldéer syriacs assyrier,..”. Uttalandet fortsätter med att uppmana kyrkans medlemmar att; ”avvisa dessa benämningar och att vara hängivna sin kaldeiska identitet..”.

Uttalandet kan även tolkas som ett avståndstagande från målet om en egen provins på Nineveslätten. Kyrkomännen uppmanar nämligen i texten sina följare från att ”följa imaginära projekt som skadar kristna”.

De anti-assyriska strömningarna inom den katolska assyriska kyrkan har alltid funnits men har ökat markant sedan Louis Sako blev patriark. Sedan sitt tillträde arbetar han aktivt för att motverka enighet bland folkgruppen. Uttalandet är det mest extrema hittills från kyrkans ledning och förvärrar en redan komplicerad situation.