Ledningen för Sankta Mariakyrkan i Linköping har gjort formellt anspråk på egendom som ägs av Mesopotamien Kulturcenter

En märklig situation har uppstått i Linköping genom att ledningen för en lokal assyrisk-ortodox församling, Sankta Mariakyrkan, har i ett mejl gjort anspråk på att vara delägare till fastigheten där kyrkan håller till och som ägs av Mesopotamien Kulturcenter, en medlemsförening i Assyriska riksförbundet.

Enligt det mejl som Marin Danho, ordförande för kyrkostyrelsen, har skickat till föreningen äger kyrkan en del av fastigheten. Hon skriver bland annat:”Några eller någon som var med från första början har begått stora misstag som kan liknas vid bedrägeri mot kyrkan. Ingen kan ta kyrkans rätt om att vara delägare i byggnaden!!”

Marin Danho, ordförande Sankta Mariakyrkan
Marin Danho, ordförande Sankta Mariakyrkan

Historien går runt 17 år tillbaka i tiden. Efter att fastigheten köptes av Mesopotamien Kulturcenter år 2003 kom Sankta Mariaförsamlingen, vars medlemmar tidigare var del i en annan församling, att erbjudas att använda föreningen för gudstjänst, inte minst eftersom många som var medlemmar i föreningen även var medlemmar i kyrkan. Till en början byggdes endast ett altare vid ena sidan av lokalen. Efter klagomål om att altaret skändades i samband med fester i lokalen byggdes en vägg för att avskilja bönedelen från resten av lokalen. Sedan dess betalar kyrkan en årlig hyra till föreningen. Men kyrkoledningen menar alltså att detta inte stämmer och hävdar att den äger en del av fastigheten som värderas till flera miljoner kronor.

Med anledning av den uppståndna situationen har Assyriska riksförbundets ledning genomfört en intern utredning och bland annat stämt av protokoll och andra handlingar från föreningen från år 2003 då fastigheten köptes och flera år framåt. Syftet har varit att undersöka om det finns handlingar som tyder på att kyrkan har rätt i sitt anspråk. Trots en noggrann genomgång har inga dokument visat sig stödja kyrkoledningens påstående, har förbundet meddelat ledningen för kyrkan i ett brev.

Flera veckor har passerat sedan förbundet bad kyrkoledningen att inkomma med de dokument som den menar stödjer dess anspråk på fastigheten. Kyrkans styrelse under ledning av Marin Danho har dock inte skickat in något eller besvarat brevet.