Assyriska Demokratiska Organisationens ledare, Gabriel Moushi är tillsammans med ordföranden för organisationens Syriensektion, Issa Massoud, på en rundresa i Europa. I söndags besökte man Norrköping, där det hölls ett informationsmöte om ADO och dess arbete i hemländerna och i diasporan.

Gabriel Moushi hälsade alla välkomna och berättade om det stora ansvar ADO har främst i Syrien. I Syrien har man ställt krav på regimen för att erkänna den assyriska folkgruppen som en etnisk minoritet i landet.

ADO har ett etablerat samarbete med ADP, Assyriska Demokratiska Partiet och försöker inrätta liknande samarbetsavtal med andra verksamma assyriska organisationer. ADO samarbetar även med arabiska och kurdiska partier för en demokratisk reformering av Syrien.

Oppositionen i Syrien, där bland annat ADO, arabiska och kurdiska politiska partier ingår, har efter en lång tids arbete tillsammans proklamerat den så kallade ”Damaskusdeklarationen” som innehåller en rad propåer och krav på att demokratisera Syrien på ett fredligt sätt.

Efter att ha berättat om ADO:s arbete i Syrien berörde Moushi även situationen i Irak och ADO:s samarbete med systerorganisationen, ADR, Assyriska Demokratiska Rörelsen. ADO har även, tillsammans med andra assyriska partier i Irak, ett stort engagemang i autonomifrågan som är uppe på dagordning och ett hett ämne bland stora assyriska massan i Irak. Man är övertygad om att förverkligandet av assyrisk autonomi i Irak kommer att påverka i positiv bemärkelse utfallet i Syrien och Turkiet.

ADO har även engagerat sig i frågan om den rättsliga processen och försök om konfiskeringen av S:t Gabrielklostrets egendomar och varit närvarande vid alla rättegångar i Midyat. Organisationen är medveten om att det assyriska folket i diasporan är nu mer aktiv än tidigare i olika frågor som berör vårt folk och är glad över denna positiva utveckling. Moushi förklarade att organisationen tror och hoppas att detta håller i sig samtidigt som han deklarerade sitt och hela organisationens fulla stöd över detta. Vårt folk i hemlandet behöver er support i alla frågor, därför måste vi förstärka samarbetet mellan hemlandet och diasporan, sade Moushi vidare.

ADO kommer även i framtiden att fokusera sitt arbeta följande väsentliga frågor; Syriens reformering, den nationella frågan i Irak samt Seyfo frågan i Turkiet. Under de pågående dagarna ska vi även sätta fokus på frågan om rättegångarna mot Mor Gabriel.

Issa Massoud berättade att ADO sektionen i Syrien är ryggraden i partiet och att två områden är prioriterade för närvarande; kvinno- och ungdomsrörelsen i Syrien. Issa sade att det på 80 talet var svårt att rekrytera ungdomar till organisationen men efter det att ADO fattat beslut om att arbeta öppet har ungdomarna i större utsträckning deltagit i arbetet. Man anordnar bland annat sommarläger som i sin tur medför värvningar av nya medlemmar, som utbildas i politiskt arbete.

Issa sade också att kvinnorna har ett politiskt och nationellt ansvar och att organisationen har kvinnokommittéer i olika orter i Syrien. Man har på senare år samarbetat med kyrkliga kvinnosektioner i frågor som bistånd och humanitärtarbete. I Syrien har ADO även tre tidskrifter som ges ut.

Efter Issas presentation fick åhörarna tillfälle att ställa sina frågor till föreläsarna.

Jag vill rikta ett varmt tack till Sait Yildiz som översatte allt från assyriska till svenska på ett mycket tydligt sätt. På så sätt fick vi assyrier, som inte behärskar modersmålet, samma insyn som alla andra.

Mer information om ADO:s Sverigebesök  finns här