Ett av hjälporganisationen Assyrier Utan Gränsers – AUG – viktigaste ledord är långsiktighet. Att kunna stödja någon för att främja dennes framtid är just det som AUG brinner för. Därför var det extra glädjande att AUG för en tid sedan mottog ett brev från en av sina stipendiater, där studenten ifråga berättade att hon kommit på en hedervärd första plats bland 450 andra studenter.

Özlem Mariya Irgav är en 23 år gammal assyrier, född och uppvuxen i Turabdin, sydöstra Turkiet. Hon läser till lågstadielärare, och är nu inne på sitt tredje studieår av totalt fyra. Özlem beviljades, tillsammans med fem andra assyriska universitetsstudenter, ett AUG-stipendium våren 2010.

Från sin studentlägenhet i Izmir, Turkiet berättar Özlem om glädjen av att studera på akademisk nivå, liksom hennes första plats inom fakulteten vid universitetet.

– Anledningen till att jag studerar är givetvis för egen skull, men även för mitt folk. Om studierna kan vara mig till hjälp i framtiden, så är de av hjälp även till mitt folk. Jag studerar till lärare, och inom varje fakultet så anordnar universitetet prov för att se vem som gör bäst ifrån sig. Jag är väldigt glad och stolt över att meddela att jag nyligen kom på en första plats bland 450 andra lärarstudenter. Tack till de personer som hjälper och stödjer Assyrier Utan Gränser osjälviskt med ekonomiska medel och på andra sätt. Jag önskar tillägna min första placering inom fakulteten till er givare!

[FOTNOT: En längre intervju med Özlem finns på AUGs hemsida.]