Under fredagseftermiddagen fanns Sveriges utrikesminister Carl Bildt under en kort tid tillgänglig för en chatt på en större svensk kvällstidnings hemsida. Bland de frågor som läsarna ställde rörde flera det beslut där Sveriges Riksdag valt att erkänna det osmanska folkmordet på assyrier och andra kristna minoriteter under första världskriget. Läs utdrag ur chatten här på Hujada.com.

Många ville delta i chatten med utrikesministern, som enbart hann svara på ett 20-tal frågor som diskussionsledaren valt ut. Någon möjlighet att debattera de svar utrikesministern tillhandahöll fanns av den anledningen inte och utdraget bör också läsas mot den bakgrund att utrikesministern förutom regeringen även företräder moderaterna.    

Utdrag ur chatten med Carl Bildt
__________________________________________________

Mattias (fråga): 
Varför ska Turkiet vara med i EU? Landet är en kulturell del av Europa på samma sätt som Frankrike är del av Afrika. Vad anser du om att landet kommer få störst inflytande i EU vid ett ev. medlemskap?

Carl Bildt (svar): 
För att det alltid setts som ett europeiskt land – Turkiet var t ex med och grundade Europarådet. Jag tror dessutom att ett framtida Europa som också innefattar den dynamik och kulturella bredd som Turkiet har blir ett avsevärt starkare Europa i världen och tydligt kommer att visa att vi vill överbrygga motsättningar som finns. Inflytande får varje land genom engagemang och kompetens – men med kanske över 30 medlemsstater kommer aldrig något enstaka land att kunna dominera.

[…]

Benjamin (fråga): 
Är det inte dubbelmoral att hävda att folkmordsomröstningen i riksdagen var felaktig och sen gå i främsta ledet för att en ny omröstning där det demokratiska beslutet kan hävas ska bli av?

Carl Bildt (svar): 
Nej. Denna fråga röstas det om varje år i riksdagen, och det kommer knappast att ändras. Däremot hoppas jag innerligt att de rödgröna lärt sig att inte politisera historien på det sätt man ville göra – det gagnar inte den fred och försoning vi söker. 

[…]

Benjamin (fråga): Varför träffade du turkiska ungdomsförbundet efter folkmordsomröstningen men inte assyriska?

Carl Bildt (svar): 
Det ena utesluter alls inte det andra – jag träffar många – just på väg till Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg.

[…]

Hana (fråga): 
Gustav Blixt (utrikespolitisk talesman, M) har sagt att jurister bör avgöra frågan om det osmanska folkmordet. Är Sverige beredda att medverka till att en FN-tribunal skapas för denna fråga såsom den för massakrerna i Kambodja? 

Carl Bildt (svar): 
Jag tror att det blir svårt med FN-tribunaler för allt det som hänt i historien – inklusive 1915. Jag tror att rätt väg att gå är den gemensamma historikerkommission som Armenien och Turkiet enats om. Vi har ju sett de framsteg som den gemensamma kommissionen mellan Ryssland och Polen lyckats åstadkomma i fallet Katyn.
__________________________________________________

[FOTNOT: Lördagen den 24 april med start kl. 16:00 anordnas på Sergels torg i Stockholm en manifestation till minnet av Folkmordet. Alla är välkomna att delta.]