Ninos Maraha skrev nyligen en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med Cecilia Wikström, Fredrik Malm och Olle Wästberg om assyriers rättigheter till ett lokalt självstyre på Ninveslätten. Hujådå har valt att följa upp med frågor till personerna bakom debattartikeln och intervjuar därför Cecilia Wikström, EU-parlamentariker.
Relaterade nyheter
Tema: Nineveslätten – Olle Wästberg(FP)
Tema: Nineveslätten – Fredrik Malm(FP)
FP-politiker vill föra Nineveslätten-frågan upp på dagordningen

Varför tycker du denna fråga är viktig?
-Därför att det pågår en etnisk rensning i vår tid. De kristna som befolkat tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris är en ursprungsbefolkning som idag lever helt skyddslösa och utsätts för en systematisk förföljelse. Därför är frågan viktig. Efter det andra världskriget sa vi ”aldrig mer” till etnisk rensning, så för mig är det självklart att jag agerar med kraft mot detta och har gjort det sedan jag fick reda på vad som skedde, alltså sedan vintern 2003.
 
Hur kommer du som europaparlamentariker driva frågan vidare?  
Gör det med frågor, seminarier, artiklar och annan opinionsbildning. 
 
Hur kommer folkpartiet driva frågan?  
-Samma som ovan, med tillägget att vi debatterar den i vårt kommande landsmöte som är partiets högsta beslutande organ, bland annat i en motion som jag med flera  skrivit.
 
Regeringen, där folkpartiet deltar har varit passiva kring ämnen som berör assyrier. Man beklagade erkännandet av folkmordet Seyfo när det röstades igenom i Riksdagen. På vilket sätt skiljer sig folkpartiets hållning gentemot regeringens och främst moderaternas inställning till den assyriska folkgruppen? 
-Vi har varit konsekventa och alltid drivit frågan, jag själv har inte backat en tum och beklagar att inte fp:s riksdagsgrupp klarade av att hålla samma ståndpunkt levande i majoritet som vi gjorde i opposition,
 
När tror du att Ninveslätten kan vara en realitet? 
-Slätten finns där, det är en geografisk realitet . När det blir självstyre vill eller kan jag inte spekulera i men ju förr, dess bättre!
 
På vilket sätt bör assyrier i Sverige engagera sig i frågan anser du? 
Hålla hjärtat varmt, huvudet kallt och händerna rena. Tänk på det! 
 
Den amerikanske senatorn Mark Kirk är också positiv till en liknande lösning som ni framfört, vad betyder det? 
-Kan inte redogöra för exakt vad han sagt, men stämmer det överens med våra synpunkter så torde det ju vara bra.

Andrias Isik
Redaktionen