Den pågående kurdiska ockupationen av Nineveslätten uppmärksammas av alltfler politiker. Yilmaz Kerimo (S) har ställt en fråga till utrikesminister Carl Bildt om den kurdiska ledningens agerande.

I en skriftlig fråga till utrikesministern reser den socialdemokratiska riksdagsmannen Yilmaz Kerimo frågan om situationen för assyrierna på Nineveslätten och den alltmer uppenbara kurdiska ockupationen av assyrisk mark. 

”Rapporter från Norra Irak gör gällande att kurdisk milis har rest den kurdiska flaggan på myndighetsbyggnader i Nineveslätten efter att irakisk polis och militär har tvingats lämna området. Nyligen försökte personer från Massoud Barzanis parti, KDP, att avsätta den demokratiskt valda ordföranden i staden Alqosh på Nineveslätten och ersätta honom med en person som är medlem i KDP partiet”, skriver Kerimo och konstaterar att regeringen i Bagdad tidigare under året fattade beslut om att området ska få provinsstatus, i linje med lokalbefolkningens önskemål. 

Kerimo slår vidare fast att befolkningen på Nineveslätten har rätt till självbestämmande på samma grund som den kurdiska gruppen har fått detta i Norra Irak.  

Skrivelsen som utrikesministern väntas besvara inom kort avslutas med följande ord: ”På vilket sätt tänker ministern lyfta frågan om respekt för lokalbefolkningens önskemål om självbestämmande på Nineveslätten med företrädare i Irak och KRG i Norra Irak?”