Utrikesminister Margot Wallström vill inte uttala sig om övergreppen på kristna i det osmanska riket var ett folkmord förrän regeringens utredning i frågan är klart.

På eftermiddagen idag förklarade utrikesminister Wallström (s) i riksdagen att hon inte vill ta ställning i frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker förrän den undersökning av de ”folkrättsliga, konstitutionella, straffrättsliga och politiska aspekterna” av frågan som regeringen nu gör är klar.

Wallströms uttalande var ett svar på en interpellation från riksdagsledamoten Robert Hannah (fp). Han hänvisade till forskningens entydiga slutsats att detta var ett folkmord och till Wallströms vägran att använda det uttrycket. Hon har i stället talat om ”tragiska skeenden” trots att Stefan Löfvén år 2014 lovade att en socialdemokratisk regering skulle respektera riksdagens erkännande av folkmordet.

Robert Hannah formulerade sina frågor på följande sätt:

Varför bryter utrikesministern statsministerns löfte från mars 2014 om att erkänna folkmordet?
Varför är händelserna under folkmordet seyfo att betrakta som ”tragiska skeenden” och inte som folkmord?
Vilka resurser och referenser använder sig ministern av i den initierade undersökningen som har påbörjats i frågan?
När kommer ministern att redovisa resultatet av undersökningen och sitt ställningstagande i frågan?

I sitt svar talade Wallström om att ”omfattande övergrepp” ägde rum och att ett ”ofattbart stort antal människor dödades, deporterades eller tvingades på flykt.” Hon underströk också att regeringen deltagit i högtidlighållandet av minnesdagen för folkmordets offer både i Jerevan och i Stockholm. Huruvida detta är att betrakta som ett folkmord ville hon dock inte säga utan hänvisade till att ”regeringen i samarbete med externa experter, nu genomför en översyn av hur vi benämner och förhåller oss till historiska massövergrepp. Det är för tidigt att säga vilka arbetssätt eller källor den kommer att använda sig av och det är viktigt att regeringen inte föregriper denna översyn.”

Interpellanten Robert Hannah var inte nöjd över Wallströms svar. Han menade att regeringen tillåter Turkiet att diktera Sveriges utrikespolitik i denna fråga. Han underströk att utrikesministern aldrig när det gäller Förintelsen skulle säga att det behövs en levande debatt om huruvida Förintelsen ägde rum eller ej.

– Det behövs inte mer utredningar, det behövs mod och karaktär att stå emot den turkiska regeringens förnekande.

Wallströms svar var att översynen inte handlar om vad som historiskt har skett, utan om hur man ska gå vidare rent folkrättsligt. Utredningen ska vara klar inom detta år, lovade hon.

– Jag anser att regeringens agerande är märkligt, säger Afram Yakoub, ordförande för Assyriska Riksförbundet. När det gällde erkännandet av Palestina gick det snabbt undan. Men ett halvt år efter att Wallström första gången meddelade att regeringen tänker utreda frågan har hon inget konkret att komma med gällande utredningen än att den ska bli klar under detta år. Man får intrycket att regeringen inte ser detta som särskilt viktigt.

I denna situation kan alla bidra till att sätta press på regeringen genom att underteckna adressen som kräver att regeringen ska erkänna folkmordet. Det kan man göra på denna hemsida.