Under gårdagen, söndagen 7 augusti, hölls Assyriska martyrernas dag på sex olika platser i Sverige. Uppslutningen blev dock på på de flesta håll inte den förväntade.
– Fler borde komma och stärka gemenskapen, var en av kommentarerna.

I den Assyrisk ortodoxa katedralen i Södertälje samlades ett sextiotal personer, mestadels äldre. Bakom det arrangemanget stod Assyriska familj & kulturföreningen i Botkyrka, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka och Assyriska kulturföreningen i Södertälje i samarbete med Assyriska riksförbundet. Programmet tog exakt en timme och var välavvägt med tal, diktframföranden och musik. Många på plats uttryckte uppskattning för det lagom långa programmet som gav desto mer tid för småmingel med fika där vänner och bekanta hälsade på varandra och utbytte åsikter.

Minnesdagen hölls även på fem andra platser i landet. En snabb genomgång av de olika arrangemangen visar att det totala antalet assyrier som deltog i söndagens minneshögtid är färre än ett tusen personer i hela Sverige. Med tanke på det stora antalet assyrier här och att över 8000 assyrier är medlemmar i Assyriska riksförbundet via lokalföreningarna kan deltagandet inte beskrivas som annat än lågt.

Under minglet i katedralen i Södertälje diskuterades det kring det låga deltagandet. Några av kommentarerna som Hujådå snappade upp lät så här:

”Vi har ju egentligen bara tre minneshögtider; Martyrernas dag, Seyfodagen och Naum Faiks dag. Det är tråkigt att de flesta inte dyker upp för att stärka gemenskapskänslan”, sa en närvarande.

En annan kommentar: ”Sen behöver man kanske också se över arrangemangen. De behöver förnyas för att bli mer lockande”.

Något som irriterade en del i Södertälje var telegram från ett fåtal assyriska organisationer som lästes upp där de beklagade att de inte kunde delta och önskade istället deltagarna en trevlig ceremoni. 

”Vad är detta för fasoner. De ska ju inte delta för vår skull utan för martyrernas minne. Det är en skymf att göra så”, tyckte några bland deltagarna.