En ny kompletterande utbildning gör det möjligt för sjukvårdspersonal att snabbare få legitimation för att kunna arbeta i Sverige. Detta skall hjälpa hälso- och sjukvårdsutbildade, från länder utanför EU, att snabbare få sin svenska läkarlegitimation. En liknande utbildning för jurister, lärare och förvaltningsutbildade kommer också att genomföras.

Mot bakgrund av att Socialstyrelsen i januari i år redovisade brist på läkare inom olika specialiteter, ser sig regeringen nu nödgad att genomföra denna utbildning. Leif Lindberg,  handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting, tycker att utbildningen är också en utmärkt insats för ökad integration i arbetslivet.

I dag kan sjukvårdspersonal från länder utanför EU få vänta mellan tre och fyra år innan de får en legitimation som gäller i Sverige. Det ska jämföras med cirka två veckor för hälso- och sjukvårdspersonal från EU.

– Att handläggningstiderna kortas är mycket bra. Vi har länge försökt få en snabbare process för hälso- och sjukvårdsutbildade invandrare från länder utanför EU som vill arbeta här i Sverige, säger Leif Lindberg.

Regeringen avsätter sammanlagt 46 miljoner kronor under 2008 och 51 miljoner per år 2009-2010 för den nya kompletterande utbildningen av läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. Det finns 19 legitimationsyrken i Sverige inom hälso- och sjukvården. En kompletterande högskoleutbildning för jurister, lärare och förvaltningsutbildade ska också genomföras.