I höstens riksdagsval står två tydliga alternativ mot varandra. Ungdomsskatt mot ungdomsjobb, ungdomsarbetslöshet mot lärlingsanställningar. Vänsterpartierna vill chockhöja kostnaden att anställa ung arbetskraft. Folkpartiet och Alliansen däremot vill inrätta ett lärlingssystem, skriver Ninos Maraha (FP) i sin insändare.

Socialdemokraterna dubblering av arbetsgivaravgiften skulle innebära ett hårt slag mot unga i hela Sverige, inte minst i Södertälje. För att fler unga ska få jobb är det viktigt att det finns många olika vägar in på arbetsmarknaden. Alla är inte stöpta i samma form. Därför vill Folkpartiet införa fler lärlingsjobb, så att ungdomar som vill lära sig ett yrke får chans att göra detta direkt på arbetsplatsen mot en lägre lön. Det är en bra lösning, då vi hellre ser att unga människor har ett jobb än att de är sysslolösa och tar ut försörjningsbidrag. 

Danmark har många lärlingsjobb och betydligt lägre arbetslöshet än Sverige. Trygga villkor för lärlingarna skapas där genom ett samarbete mellan staten, facket och arbetsgivarna. Låt oss lära oss av det danska exemplet. 

Vi i Folkpartiet föreslår en lärlingsmiljard, som ska satsas på 40 000 lärlingsplatser i gymnasiet och komvux. Vi vill också öppna för fler lärlingsjobb genom speciella lärlingsanställningar för ungdomar upp till 23 år. Det ger nya chanser till många ungdomar som i dag har svårt att hitta jobb. 

Fler lärlingsjobb och bättre yrkesutbildning är två av våra förslag för att minska arbetslösheten. Vänsterpartiernas enskilt viktigaste förslag är att fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Vilket tror du är bästa sättet att minska ungdomsarbetslösheten på? Rösta på Folkpartiet den 19 september.

Ninos Maraha (FP)
Politisk sekreterare i riksdagen och riksdagskandidat (nr 31)