På torsdag hålls en manifestation utanför Botkyrka kommuns fullmäktigemöte i Hallunda. Frågan gäller ett minnesmonument över folkmordets offer som assyrierna i kommunen vill förverkliga.

– Vi vill att politikerna ska veta att det finns många som stödjer det här förslaget, berättar Fehmi Barkarmo från den assyriska organisationen Seyfocenter om varför han har tagit initiativet till manifestationen. 

Turkiska organisationer i Botkyrka kommun har kampanjat emot medborgarförslaget som Fehmi skickade in till fullmäktige och som ska avgöras på mötet på torsdag i Folkets hus i Hallunda.

Samtliga assyriska föreningar i kommunen står enade bakom förslaget och de har fått stöd av Assyriska Riksförbundet, Ungdomsförbundet och Kvinnoförbundet.

Trots Riksdagens erkännande av Seyfo år 2010 har inget monument rests i Sverige än. I en artikel i SvD avslöjades nyligen att den turkiska ambassaden i Stockholm varit pådrivande och instruerat de turkiska organisationerna att protestera mot planerna i Botkyrka.

Det är viktigt att så många som möjligt kommer till manifestationen förklarar Fehmi:

–  Vi måste göra vår röst hörd för det här är en viktig fråga för väldigt många av kommunens invånare som bär med sig ett trauma efter ett oläkt sår.

När: Torsdag 30 januari

Var: Utanför Folkets hus i Hallunda

Tid: 17:00