Assyriska riksförbundet nämns i ett mejl som tar upp folkmordsfrågan och som sändes internt inom turkiska AKP-partiet. Det avslöjas i de trehundratusen email som Wikileaks kommit över.

Organisationen Wikileaks har kommit över 300 000 e-postmeddelanden som skickats till eller från turkiska AKP-partiets servrar de senaste åren. I flera e-postmeddelanden nämns assyrierna i olika sammanhang.

I ett av mejlen som Wikileaks kommit över nämns Assyriska Riksförbundet i Sverige. Mejlet som skickades den 30 april 2015 är undertecknat av ”Prof. Dr. Alaeddin Yalcinkaya”.

I meddelandet beskriver avsändaren läget för folkmordsfrågan i Europa och nämner bland annat att riksförbundets ordförande Afram Yakoub framträtt i SVT och påkallat statsministerns löfte att regeringen erkänner folkmordet på assyrierna.

Wikileaks offentliggjorde mejlen under onsdagen och meddelar på sin sida att man har ännu fler mejl från Turkiet som ska offentliggöras framöver.