Ett fall av förskingring har uppmärksammats i Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm. Uppgifter till Assyria-TV gör gällande att den misstänkte har erkänt och återbetalat samt uteslutits.

Det var i samband med årsmötet under sommaren som det blev känt att den avgående kassören i Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS) misstänktes för förskingring av organisationens medel. Årsmötet beviljade därför inte ansvarsfrihet för kassören. 

Den 17 oktober skickade AUDS nya styrelse ut ett pressmeddelande i vilket man bekräftar att den förre kassören förskingrat medel och att personen i fråga erkänt och återbetalat hela beloppet. Det finns inga exakta uppgifter om beloppet men insatta personer har uppgett att det handlar om ett sexsiffrigt belopp. AUDS styrelse är förtegna om händelsen och har enligt Assyria-TV inte besvarat frågor. 

Den utpekade personen avgick nyligen självmant från ett annat förtroendeuppdrag inom Assyriska Ungdomsförbundet. 

Stockholms läns kulturförvaltning som fördelar årliga verksamhetsbidrag till distriktsorganisationer uppger att man håller på att se över ärendet. I dagsläget har ingen polisanmälan upprättats gällande förskingringen. 

Assyriska Riksförbundets styrelse förväntas under sitt kommande möte fatta beslut om uteslutning av den utpekade och se över medlemsorganisationernas rutiner gällande kontroll och revision. 

– Att förtroende missbrukas kan hända inom alla organisationer. Det viktiga är att hantera detta på rätt sätt och försöka lära sig var det brast för att minska riskerna, kommenterar Tony Meshko, vice ordförande på riksförbundet: ”Vi kanske behöver nya rutiner och kontroller för revisorer och förtroendevalda. Det är viktigt att titta på strukturerna och arbeta på att förbättra dessa”. 

Inom Assyriska Riksförbundets anslutna organisationer finns över 350 förtroendevalda i olika styrelser runtom i landet.  

Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm utgörs av en styrelse som väljs bland ungdomssektionerna i Assyriska riksförbundets medlemsföreningar i Stockholms län.