Nationalmuseumet i Stockholm planerar att skapa en utställning med en vägg från den antika assyriska huvudstaden Nimrud. Projektet som förväntas äga rum år 2025, väntas bli en av höjdpunkterna i museet under kommande år.

Projektet som utförs av Nationalmuseet, i samarbete med ARS, är ännu inofficiellt och den detaljerade planeringen har ännu inte fortskridit. Det är dock klart att Nationalmuseet har planerna redo för att skapa en minnesvärd upplevelse för dess besökare. Officiella tillkännagivanden förväntas komma inom kort, men initiativet har redan fått grönt ljus.

Projektet har möjliggjorts genom ett samarbete med bland annat Assyriska Riksförbundet, som har varit en viktig aktör i att främja och stödja detta initiativ.

Ritning för utställningen

Detaljerna för utställningen kommer att finslipas under kommande år, och förväntningarna är höga inför den planerade invigningen år 2025. Det finns förslag om att invigningen skulle kunna äga rum under Akitu, vilket är ett förslag som välkomnas med entusiasm från ARS håll.

Nationalmuseets beslut att lyfta fram detta historiska och kulturella arv är ett viktigt steg mot att främja förståelse och uppskattning för den assyriska historien, dess kulturarv och betydelse i dagens samhälle. ARS ser med positiv anda på projektet och hoppas att det kan leda till att många besökare får uppleva Assyriens unika och magnifika kulturarv här i Stockholm.