På samma sätt som Naoum E. Palak blev känd som opinionsbildare och publicist, har han även tillskrivits att vara författare för ett flertal verk. I den förra artikeln presenterades en kort genomgång av tidskrifter, här följer en genomgång av hans böcker.

Enligt tillgängliga listor ska Naoum Palak ha skrivit och/eller översatt upp till 35 böcker, varav cirka 20 av dem är namngivna.

Det rör sig om ordlistor över assyriska låneord i språk som arabiska, persiska, turkiska, armeniska, kurdiska och engelska; en arabisk-assyrisk ordbok samt en lista över grekiska låneord i det assyriska språket. Han ska även ha författat böcker om geografi och matematik, en historiebok om Mesopotamien och om den assyriska diasporan i Amerika och så även ett bibelindex. Vidare har han skrivit om de assyriska skolorna i Urhoy och Nsibin, läroböcker i assyriska, sånger och dikter samt översättningar av verk av Benjamin Franklin och Omar Khayyams Rubayat.  

Av dessa är följande böcker lokaliserade och säkerställda av MARA:

ܟܬܒܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ، ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܛܟܣܗ ܢܥܘܡ ܒܪ ܐܠܝܐܣ ܒܐܠܐܟ ܒܫܢܬ ܐܨܝܙ ܡ.

ܐܬܛܒܥ ܒܢܦܩ̈ܬܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܕܡܬܕܪܓܢܘܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܐܡܪܝܩܐ.

Detta är en lärobok i assyriska, första delen. Alla ord transkriberas med latinska bokstäver och översätts till engelska. Boken kom ut år 1917 och publicerades av Assyrian National School Association of America, Inc. I den 48 sidor långa boken finns även att tillgå några av hans kända sånger och poesi.

ܟܬܒܐ ܕܥܘܢܝ̈ܐ ܥܝܪ̈ܘܬܢܝܐ ܐܘ ܙܘܡܪ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܡܬܢܝ̈ܐ. ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܐ. ܒܐܠܐܟ.

1917 ܣܢܗ ܣܢܕܗ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܓܪܝܕܗܣܝ ܡܛܒܥܗ ܣܢܕܗ ܛܒܥ ܐܘܠܢܡܥܕܪ.   

Detta är en samling nationalistiska sånger och dikter skrivna av Palak på olika språk; assyriska, ottomansk turkiska och arabiska. Boken som är 84 sidor kom ut 1917 i Amerika.

ܐܢܬܒܐܗ ܥܠܡܝ ܔܡܥܝܬܢܗ ܡܟ݂ܨܘܨ ܡܕܝܚܗܠܪ ܡܔܡܘܠܗܣܝܕܪ.

ܐܢܬܒܐܗ ܔܪܝܕܗܣܝ ܡܛܒܥܗܣܢܕܗ ܒܐܨܠܡܫܕܪ ܣܢܗ 1913.  

Likt föregående bok, är även denna bok en samling sånger och dikter, med skillnaden att i denna bok har även dikter av andra diktare inkluderats, nämligen av Khuri Hanna, Hanna Seri Cheqqi, Nasif Hanna Qarami, Rahab Afram Barsom (senare patriark) och Yaqub Fahmi. Det står inte angivet om var boken trycktes, men av namnet ”Intibah geridesi matbaasanda”, så bör det vara i Amerika där tidningen Intibah gavs ut i New York. Boken är på 47 sidor. Samtliga dikter är på ottomansk turkiska och arabiska.

ܟܬܒܐ ܕܡܡܠ̱ܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܠܡܝܕ ܡܢ ܣܘܕܝܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܐܡܝܕ

Detta är en etymologisk ordbok över assyriska låneord i arabiskan, speciellt den samtida arabiskan som användes i staden Omid (nuvarande Diarbekir). Boken som är 284 sidor är på arabiska fast med assyrisk skrift. Den trycktes i West New York, New Jersey, år 1924.  Denna bok finns inte hos MARA, utan endast vid New York Public Library samt privata samlingar i Syrien och Libanon.  

ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܪ̈ܒܝܥܝܬ ܣܘܪ̈ܛܐ ܕܥܡܪ ܟܝܐܡ ܡܚܘܪܐ ܒܚܝܪܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ.

ܕܐܬܦܫܩ̈ܝ ܡܢ ܦܪܣܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܚܝܠ ܒܟܠ ܡܫ̄ܡ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܒܪ ܐܠܝܐ ܐܡܝܕܝܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܒܐܠܐܟ.

ܝܚ̄ ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐܨܝܚ ܡ̄

Palak översatte boken Rubáiyát av den kända persiska 1100-tals författaren Omar Khayyám.  Boken är ofullständig och publicerades aldrig, det är endast en handskrift i hans egen handstil. Enligt information på första sidan av boken, så översattes boken från persiska till assyriska (klassisk) den 18 oktober 1918. En del av verserna återges även på ottomansk turkiska (med assyrisk skrift), men huruvida det är Palaks översättning eller inte är inte känt. Likaså återges ibland verser på originalspråket, det vill säga persiska (med persisk skrift).

Så långt om hans egna verk, som endast uppgår till fem böcker.

Naum Faiq – Zikra wa takhlid som är en hyllning till Palak är troligen den mest omfattande bok som skrivits om honom. Den sammanställdes av Murat Chiqqe och trycktes i Damaskus år 1936. Det är en samling texter skrivna av Palaks samtida från olika delar av världen och på en rad olika språk; ottomansk turkiska, arabiska, armeniska, assyriska (klassisk), engelska och tyska. I boken återges även exempel på Palaks egna skrifter.

David B. Perley, bidrog även han med en artikel som trycktes i ovan nämnda bok under titeln: A Brief Study in the Palak Nationalism (sidorna 280-286). Här återges ett citat från artikeln som beskriver mycket väl Palak som person och författare:

”He owes his celebrity as much to his writings as to his actions. They are striking examples of the rarest sort of expository skill. Gifted with an extraordinary lucid mind, he was the sworn enemy of every form of obscurity. Had he chosen to devote his energies to pure scholarship as his generous endowments would have suggested, the highest academic distinctions would doubtless have come to him. He is not a debtor to any human institution of learning. He possessed no formal education, neither bachelor, master, nor doctor of any art, science or philosophy he was. He was born with a free and controlling genius. He is especially distinguished by originality. He was eloquent, more particularly, in his poems. He transformed the inmost truth of his nation into music and verse. His songs, as we place them on our lips, strike an answering chord in almost every heart among us. What tears has he not shed over the calamities of his race! What mournings has he not entertained for his dear persecuted brothers and sisters! What ashes has he not put over his head because Ashur Yoosuf, ”the master-light of all our seeing”, was strangled!”

Se  bifogad PDF-fil för tydligare assyrisk text. 

Källa: Modern Assyrian Research Archive (MARA).

Tomas Beth-Avdalla