Nyligen gästade Malfono Ninos Aho Sverige i samband med ett par kulturaftnar som hölls till hans ära. Sargon Maraha har träffat den framåtsträvande poeten för en intervju där han förklarar varför ungdomarna måste engagera sig, hur han tycker att vi kan lösa namnkonflikten och varför han bestämt hävdar att det assyriska riket kommer att återuppstå år 2050.

Malfono Ninos Aho, mannen med den gyllene rösten, har varit på Europabesök: ett Europa och i synnerhet ett Sverige som kurerar enligt Ninos själv. Ninos som lider av cancer menar att besöken i Sverige mildrar hans sjukdom, detta intygas av hans läkare som nästintill blir chockad varje gång han återvänder till USA. Personligen kan jag inte se att den här välberesta mannen är sjuk någonstans när vi ses.

De som inte har träffat Malfono Ninos bör göra det snarast, han är en karaktär i både personlighet och utseende. Det är en kort men stadig herre i 65 års ålder med en uppsyn som inger respekt. Han välkomnar mig med en klar blick och stadigt handslag, man skulle kunna tro att han var President för staten som inte existerar. Trots dessa intryck känner jag Ninos bäst som vitsaren, Ninos är sällan sen med att dra en rolig historia om en aktuell händelse i vardagslivet. Dessa egenskaper kombinerat med ovanstående beskrivning gör honom till en maskin i fråga om ledarskap i politiska sammanhang, ty Ninos är retoriker i världsklass.

Under sitt besök i Sverige har Ninos hunnit med mycket, han har hyllats i S:t Jakob Katedralen med tal, sång, dikt och en publik med över 500 närvarande. Han har också hunnit se en Assyriska match, trots att hans sjukdom inte tillåter honom vistas i kyla alltför länge. Supportrarnas kärlek till laget värmde dock hans kropp.

– Jag känner att den assyriska ungdomen älskar sitt lag, annars hade de inte kommit och stöttat sitt lag i kylan. Jag som är sjuk fick egentligen inte gå på matchen då det blåser kallt på arenan. Trots att vi satt i båset kunde jag känna de iskalla vindarna likt laser i ryggen. Detta samtidigt som ungdomarna stod ute i kylan på läktaren hejandes på sitt lag. En syn som värmde i kropp och själ. Vidare önskar Ninos att ungdomarna kunde visa samma engagemang för politiken.

– Det skulle vara ännu mer glädjande ifall ungdomarna kunde rikta denna passion för mer politiska frågor så att även den nationella verksamheten kan ta nya steg i utvecklingen.

På frågan om hur den assyriska ungdomen ska få större utrymme inom det politiska fältet pekar Ninos ut hans generation som en orsak till ungdomens uteblivna frammarscher.

– Detta kommer inte att ske förrän min generation drar sig tillbaka, vi har gjort saker de senaste 50 åren som bör glömmas. Vi har nått en nivå där vi insett vad som gett utdelning och vad som inte gjort. Därför bör nya mål läggas upp och där kommer ungdomarna in i bilden. Till att börja med bör man skapa ett nätverk mellan assyriska ungdomar i Sverige, Holland och Tyskland. Vidare ska de träffas en gång om året under en konferens i två dagar för att lägga upp en långsiktig plan rörande den assyriska frågan. Idag har exempelvis Sveriges riksdag erkänt vårt folks öde 1915 som folkmord. Om tio år bör ytterligare tio länder erkänna folkmordet. Det är dessa typer av frågor som den unga generationens assyriska aktivister bör fokusera på och driva.

– Ungdomarnas tid är här, om ungdomarna inte blir aktiva är vi dömda att gå under som folk. Den assyriska individen kommer helt enkelt upphöra att existera, de kommer alla att bli assimilerade precis som ungdomarna i USA. Jag har dock stort hopp om att ungdomarna i Europa tar tag i det här och att, när de väl tror på något, så vet de hur man går tillväga. De kommer framförallt att arbeta med stor lojalitet.

Ungdom är som namnet antyder något ungt och oerfaret, dessa människor behöver således ledare som kan vägleda och utveckla dem. Enlig Ninos finns dessa ledare bland dem själva samt hos den äldre generationen.

– Det stämmer att ungdomarna behöver ledare och dessa finns det gott om. Till att börja med kan de vända sig till den äldre generationen, de som brinner för folkets bästa för kunskap och råd. Vi ska dock inte lägga oss i ungdomens arbete utan bara finnas till stöd när de ber om vår hjälp. Sedan finns det personer bland ungdomarna som arbetat inom den assyriska rörelsen vars erfarenhet kan och bör användas. Tänker bl.a. på George Hanna i Holland och Abraham Staifo i Sverige m.fl. Den äldre generationen måste ha tillit till den yngre generationen, personligen har jag det och jag tror att den yngre generationen kommer att sköta sig galant.

Malfono Ninos är en man med stor pondus, talet är tydligt och orden väljs med omsorg. Under samtalets gång blandar han allvar med skratt med en ständigt fokuserad blick. Ninos är den typen som har lösningar på allt, han ser alltid till det positiva. Beträffande vårt folks infekterade konflikter som påverkar utvecklingen hänvisar Ninos återigen till ungdomarna som lösningen.

– Återigen, ungdomen är nyckeln till framgång. Vad som bör göras är att skapa en workshop, i denna workshop ska alla våra konflikter beröras, diskuteras och utvärderas. En efter en där den viktigaste prioriteras först. Idag har vi exempelvis stora problem med det assyriska språket. Barn växer upp med och använder det språk som representerar landet de bor i. Assyriskan trängs successivt undan. Detta är ett exempel på problem som bör lösas, vidare har vi namnkonflikten, konflikter inom kyrkan, den ekonomiska frågan för vårt folk osv.

Vid mitten av samtalet byter vi fokus helt, från diasporan beger vi oss till hemlandet och vårt folks situation. För första gången under samtalet märker jag en smula uppgivenhet hos Ninos. Han tycker att alla jobbar för sig själva och att man stått och stampat på samma ställe sedan 2003.

– Det är en syn som sårar djupt. Samtliga assyriska organisationer och partier har bevisat att de inte klarat av att ena vårt folk under en paroll sedan krigsutbrottet 2003. Alla arbetar för sig själva, det kan liknas vid en besättning som befinner sig på en båt ut till havs. Den ena säger hit, den andra dit och den tredje ser på, vad händer? Jo, båten står stilla. Assyrier som kristen folkgrupp i Irak har det väldigt tufft just nu, detta i kombination med en svag politisk ställning i landet gör situationen nästintill omöjlig.

Precis när man tänkt att vårt folks framtid är dödsdömd och att Ninos också tillhör skaran av sedvanliga pessimister kommer han med ett inlägg som överrumplar. Ninos hävdar bestämt att Assyrien ska återuppstå 2050, sättet han berättar det på skulle kunna få en inbiten pessimist på nya tankar.

– När jag säger att Assyrien ska återuppstå 2050 så grundar jag det i flera källor. Först av allt har den assyriske biskopen Mor Afrem assyriern sagt att vårt folk kommer lämna sitt hemland och spridas ut i världens fyra hörn men att de sedan ska återvända. De ska ta över sitt land från de främmande folken som ockuperat Assyrien. Vidare står det i Bibeln att Assyrien ska bilda en bro mellan Israel och Egypten, det står även att Assyrien är Guds redskap. Det finns med andra ord flera källor som säger att Assyrien ska återuppstå, om det inte återuppstår kommer dessa skrifter visa sig vara lögner?

– Andra saker som fått mig att tro på Assyriens återuppståndelse 2050 är situationen i Mellanöstern där fanatismen hos muslimerna fått vårt folk att fly landet. Detta innebär att ifall Assyrien inte återuppstår innan 2050 så kommer vårt folk att assimileras i diasporan och mer eller mindre utplånas i Mellanöstern. Därför tror jag att Assyriern återuppstår för annars kan vi lika gärna lägga ner verksamheten redan nu. Men, för att undvika assimilering måste den assyriska ungdomen, precis som vi talat om innan, ta ansvar och skapa en ny plattform för det assyriska folket. Vi måste sluta vara pjäsen i ett parti schack och börja ta egna beslut.

Det är många som talar varmt om Ninos Aho, han har ofta pekats ut som ledare och medlare för vårt folk, internt som externt. En person skiljer sig dock ur mängden i fråga om honnörerna. Elias Shaheen har skrivit om Ninos som Naum Faik den andre, en prestigefull utnämning som Ninos bemöter med stor ödmjukhet.

– Jag har pratat med Elias Shaheen och han menade att det var hans åsikt och att han står för den. Jag svarade honom med att jag knappt gjort en tiondel av det Malfono Naum Faik uppnått under sin tid men att jag önskat att jag kunde åstadkomma mer. Jag önskar jag kunde åstadkomma det Malfono Faik åstadkom. Vidare ska vi komma ihåg att Malfono Faik arbetade under usla förhållanden, han var motarbetad av flera falanger bland vårt folk. Trots det lyckades han få en hel nation på fötterna.

– För att ge exempel på vilket motstånd Malfono Faik möttes av vill jag nämna ett utdrag från en brevdialog jag tagit del av mellan Naum Faik och hans vän gällande tidskriften Hujådå. Hans vän får tidningen levererad av Malfono Faik varje månad, som svar säger hans vän: ”varför skickar du mig den här tidskriften, jag spolar ner den i toaletten varje gång, sluta skicka mig den”. Naum Faik svarar ”jag ska fortsätta skriva och jag ska fortsätta publicera den så länge jag lever”. Det var under dessa förhållanden han arbetade och detta går inte att jämföras med min situation. Samtidigt har Elias Shaheen sin åsikt och detta måste vi respektera.

Ninos återkommer till problemen bland folket och till lösningarna som han menar alltid finns, i alla fall om man vill folkets bästa. Beträffande namnkonflikten som vi återkommer till har Ninos en konkret lösning. Hans förslag är att vi döper detta folk till ASKI.

– Motiveringen till valet av namn är enkel, alla benämningar är helt enkel med. Den som vill kalla sig assyrier kan göra det, aramé likaså, suryoyo och kaldé finns också med. Vidare kan namnet kopplas till det turkiska ordet för antik – aski. Passande för oss då vi är ett antikt folk med en ärorik historia bakom oss. Namnet borde förhindra förnekelse och tjafs bland folket, denna splittring gynnar nämligen ingen. Vi blir bara mer och mer splittrade, till slut kommer vi förvandlas till fragment. Hade vi varit någorlunda enade hade vi kunnat ha autonomi i Irak vid det här laget. Vi hade en jättechans i samband med kriget 2003 men sumpade den. Nu gäller det att se framåt och söka efter nya lösningar. 

Intervjun närmar sig mot sitt slut och jag ber om sista ordet från Malfono Ninos Aho.

– Jag tycker att det är synd och oerhört tragiskt ifall den här civilisationen går under, därför ber jag av ungdomen att ta över detta skepp. De kan styra det mot rätt riktning, de har kraften, kunskapen och förutsättningarna. Vi ska försöka hjälpa till, bara med det som behövs, det som ungdomen ber om. Jag tror att ungdomen kan skapa den nya assyriska individen och när detta sker kommer även ett land finnas under solen att stå på och vi kommer återigen att kunna bidra till utvecklingen av denna värld. 

Sargon Maraha