Nu kan var och en ta del av ovärderliga dokument som berättar om den assyriska folkgruppens moderna historia. Modern Assyrian Research Archive (MARA) har nu gjort sin samling synlig för allmänheten på nätet.

MARA, som står för Modern Assyrian Research Archive, är ett digitalt och fysiskt arkiv med syfte att lokalisera, samla in, bevara och tillgängliggöra källmaterial och litteratur om assyrier i modern tid. MARA är anknytet till Faculty of Asian and Middle Eastern Studies vid University of Cambridge. Stifelsen grundades av doktorander och akademiker från olika länder intresserade av assyriska studier.

Exempel på det källmaterial som MARA samlar in från hela världen kan vara handskrifter, gamla och nya historiska fotografier, dokument, tidskrifter, böcker och video- och ljudinspelningar.

MARA:s målsättning är både klart och tydligt, nämligen att skapa världens största digitala och fysiska arkiv med fokus på assyrier i modern tid.

Ett världsomspännande nätverk av privatpersoner, organisationer, universitet och bibliotek gör MARA till ett framgångsrikt projekt. Genom att upplysa så många som möjligt möjliggör det för oss att kunna samla in olika typer av källmaterial.

Initiativet för MARA togs redan 2008 av ett antal forskare och akademiker från olika länder. Med anknytning till University of Cambridge i Storbritannien drivs arbetet framåt med stor entusiasm och professionalism. MARA samarbetar även med andra bibliotek och institutioner såsom Harvard College Library i USA, Ashurbanipal Library i USA och Mesopotamiska boksamlingen vid Södertörns högskola i Stockholm, Sverige, för att nämna ett fåtal.

Böcker, dokument och annat fysiskt material som doneras och köps in deponeras vid Cambridge University Library och så även vid stiftelsens egna arkiv.

Källa: www.assyrianarchive.org