Assyriska riksförbundet i Nederländerna har fått en ny ung ledning.

Assyrierna i Nederländerna har följt exemplet från Sverige genom att tillsätta yngre personer i förbundsledningen. Sedan några månader tillbaka leds förbundet av Larissa Albazi som tog över efter tidigare ordförande Attiya Gamri. Listan över den nya styrelsen visar att det är genomgående yngre personer som antingen är födda i Nederländerna eller har levt större delen av sina liv i diasporan.

Larisa Albazi i ett panelsamtal om assyrier och andra i Nederländerna.

Assyriska riksförbundet i Nederländerna bildades under 2015 för att skapa ett enhetligt organ för den assyriska communityn i landet. Förbundet ingår i Assyrian Confederation of Europe som samlar de assyriska nationella förbunden i Europa.