Historiska dokument som legat bortglömda i snart hundra år erbjuder en fördjupad förståelse för assyrisk-brittiska relationer efter första världskriget.

Under 2019 gjorde arkivarier på Royal Society for Asian Affairs i London en upptäckt i sitt omfattande arkiv. En bunt med 23 tidigare okända dokument, ett kuvert med pressurklipp, 16 pamfletter och två foldrar med rapporter hittades. Dokumenten är runt hundra år gamla och verkar ha samlats in av organisationens dåvarande sekreterare, Sir Percy Sykes, men har glömts bort fram till nu.

Arkivarien för Royal Society for Asian Affairs, Rosie Llewellyn -Jones uppger till Hujådå att dokumenten berör assyrisk-brittiska relationer från första världskriget och fram till Simele-massakern 1933 och att de potentiellt kan erbjuda nya perspektiv på händelser som ägde rum. Ett av dokumenten är ett brev signerat av den assyriska patriarken med en handskriven not på assyriska, enligt arkivarien.

Dokumenten är inte digitaliserade och enda sättet att få tillgång till dem är att besöka Royal Society for Asyrian Affairs i London. Besökare har möjlighet att själva fotografera dokumenten på plats.

”Jag är inte en expert i ämnet men utifrån min korta undersökning av dokumenten drar jag slutsatsen att assyrierna var absolut användbara för britterna under första världskriget, men de blev dåligt behandlade efteråt. Det råder ingen tvekan om att medlemmar i Royal Society for Asian Affairs kände redan då att assyrierna hade svikits hårt och de kände skuld över detta”, säger arkivarien Rosie Llewellyn -Jones.