En fond ska göra det möjligt för forskning om modern assyrisk historia.

Den amerikansk-assyriska filantropen Nora Betyousef Lacey har donerat motsvarande sju miljoner kronor till University of California Berkeley avsedda för forskning om assyrier och assyrisk historia. Pengarna kommer att möjliggöra för universitet att inkludera ett assyriskt studieprogram i sin Mellanöstern-avdelning genom att erbjuda en professur i ämnet, kurser för studenter, digitala projekt och konferenser, uppger universitet.

Satsningen beräknas pågå under tre år varpå den kommer att utvärderas. Om studieprogrammet blir framgångsrikt har Betyousef Lacey indikerat att hon är beredd att finansiera en mer permanent struktur för den.

”Till skillnad mot traditionell assyriologi, som fokuserar främst på studiet av forntidens assyrier, kommer studieprogrammet på UC Berkeley att täcka forntida historia i kombination med assyriernas moderna historia, ett område som sällan har stått i fokus för akademisk forskning,” kommenterar en talesperson för universitet i ett pressmeddelande.