Biståndsorganisation utlyser stipendier för assyriska studenter för våren 2014.

Biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser, AUG, utlyser nya stipendier för assyriska studenter att söka för våren 2014. Högskolestuderande i Irak, Syrien, Turkiet, Iran och Libanon kan ansöka, enligt ett meddelande på organisationens hemsida. 

AUG har sedan starten 2007 beviljat ett tiotal stipendier. Systemet med studiemedel och studentlån finns inte i staterna i Mellanöstern. Stipendierna hjälper därför assyriska studenter att fullfölja sina studier.

En av många studenter som har tagit del av AUG:s stipendier är Efrem Aydin från Turabdin som år 2012 fick ett stipendum som möjliggjorde för honom att ta lärarexamen.

AUG uppmanar på sin hemsida den assyriska allmänheten att sprida informationen om stipendierna till släkt och vänner i Assyrien.