Oavsett vilket datum som tidigare angivits så kommer folkmordsmotionen där det hemställs att Sverige ska erkänna och verka för ett erkännande av folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker att behandlas i riksdagens kammare den 11 mars 2010.

Såsom läget ser ut idag så kommer alltså folkmordsmotionen 2008/09:U332 att behandlas tidigare än väntat. Redan idag så justerades folkmordsmotionen i utrikesutskottet, vars betänkande man kan ta del av först under morgondagen. Vid justeringen i utrikesutskottet så får motionen den slutgiltiga utformning som sedemera riksdagsledamöterna har att ta ställning till den 11 mars.  Då beslutas det om Sverige kommer att erkänna Seyfo som ett folkmord eller inte.

Hujada.com kommer att fortsätta följa ärendet.