Delstats-parlamentet New South Wales i Australien antog i veckan en motion som innebär ett erkännande av folkmordet på assyrierna. Det är det andra erkännandet som kommer från ett folkvalt politiskt organ.

New South Wales är Australiens mest folkrika delstat med Sydney som huvudstad. År 1997 beslutade delstatens parlament att erkänna folkmordet på armenierna. I takt med att medvetenheten om att även assyrier och greker utsattes för folkmord parallellt med armenierna har acceptansen för nya erkännanden ökat. Assyriska Riksförbundet i Austrialien och Assyrian Universal Alliance har arbetat för att få ett erkännande för det assyriska folkmordet Seyfo. 

Motionen som lades fram av parlamentarikern Fred Nile antogs enhälligt under onsdagens session och innebär att den viktigaste delstaten i Australien nu erkänner att ett folkmord begicks mot det assyriska folket mellan 1915-1923 i dåvarande Osmanska riket. I motionen står bland annat: 

”New South Wales parlamentet fördömmer folkmorden mot assyrier, armenier och greker och alla andra folkmordshandlingar som det yttersta beviset för intolerans”

New South Wales parlamentet blir därmed det andra i följden av folkvalda lagstiftande organ som officiellt erkänner folkmordet på assyrierna. Det första erkännandet av ett folkvalt organ kom år 2010 i det svenska parlamentet.

Folkmordet på armenierna erkänns av totalt 21 parlament varav den Europeiska Unionens parlament är ett.