”Vi fördömer och avvisar denna motion kraftfullt”, skriver turkiska utrikesdepartementet i ett uttalande efter erkännandet av folkmorden mot assyrier, armenier och greker av delstatsparlamentet i New South Wales i Australien.

Turkiet fördömer erkännandet i hårda ordalag. Den officiella reaktionen kommer från utrikesministeriet som leds av utrikesministern Ahmet Davutoglu. 

””Vi fördömer och avvisar denna motion kraftfullt och den är på intet sätt kompatibel med historiska fakta”, står det i uttalandet, som även säger: ”De som har stött detta erkännande med avsikt att förstöra de speciella relationer mellan Turkiet och Australien kommer tveklöst att berövas gästfrihet och vänskap (med Turkiet), något som vi aldrig kommer att undanhålla det australiensiska folket”. 

Uttalandet tar också upp att turkiska diplomater har understrukit för sina australiensiska motparter vikten av att inte tillåta ”hatspråk” mot Turkiet och ”den turkiska identiteten”. 

Den turkiska reaktionen verkar stanna vid ett officiellt uttalande och diplomatisk aktivitet i samband med detta erkännande av en austrialensisk delstat. När det svenska erkännandet kom år 2010 var reaktionerna mycket starkare. Då kallades den turkiska ambassadören hem och turkiska företrädare började tala om handelsbojkott mot Sverige.