Kan våra akademiker hålla en objeltiv syn när de skall skriva sina uppsatser och/eller doktorsavhandlingar? Sabri Yildiz, från Örebro, anser att man måste ifrågasätta den som blundar för objektiviteten. ”De är nutidens historieförfalskare och revisionister”, skriver han i denna insändare.

Vad jag vet är ett av de främsta kriterierna i den akademiska världen objektivitet. Om man ska forska för att få en akademisk examen, ska man utgå från vissa allmänt accepterade kriterier, såsom objektiv källhänvisning. Källan skall också återges som den är. Alltså vilken bok är fakta i från, vem författare är, och inte ska revideras, ändras, görs tillägg eller förkortas innehålla åtminstone betydelsen ska betyda samma sak som originalet. Om en handläggare i den akademiska världen upptäcker att vederbörande student plagierat eller förändrat, får studenten aldrig godkänt på sin inlämnade uppsats eller doktorsavhandling.

Men i historien finns det gott om förfalskare och revisionister. Dessa revisionister återkommer i vissa politiska ideologier. De fanns i de nazistiska och fascistiska ideologierna i Tyskland på
30–40 talet och även i fascistiska Italien på 20-30 talet. Idag återfinns de i Frankrikes yttersta högerfront och i andra länder där det finns extrema nationalister. Revisionisterna finns också i Iran, där Ahmadi Najad i dessa dagar förnekar förintelsen som drabbade judarna och andra folkmord under Adolf Hitlers Nazityskland. Revisionisterna frodas även i Turkiet, som är beredda att ändra i historiska dokument och förstöra gravfynd från folkmordet – Seyfo – på landets etniska minoriteter 1914-15.
 
Det är välkänt att dessa ideologier har släckt miljoner människoliv under första och andra världskrigen. De har heller aldrig bidragit till mänsklighetens utveckling, utan tvärtom har de endast orsakat världen problem och elände. Hur ser vi assyrier/suryoye på objektivitet?
 
Tidigare läste jag, i visa tidskrifter som utges av vårt folk, liknande lögner och subjektiv fakta om olika företeelser och legender som finns återgivna i flera böcker, som behandlar vårt folks historia. Det värsta jag läst var häromdagen när jag bläddrade i en ny utgiven bok som handlar om S:t Afram som levde under 300 talet. Bokens författare titulerar sig som doktor, vilket innebär att han är akademiker, ändå tar han till samma metod som tidigare nämnda förfalskare och revisionister. Författaren far alltså med osanningar, förvränger fakta och historien.

Just därför kändes det angeläget att leta efter hans angivna källa och återge den i denna artikel. Författaren använder nämligen brevväxlingen, som enligt legenden utspelades mellan kung Abgar Ukkama (den svarte) och Jesus. Den är återgiven i historieboken Abulfarag – Band 1 – av Barhebreus, någon gång under tolfte seklet. Författare är biskop i den Syrisk ortodoxa kyrkan och är född i Malatya i Turkiet. Ordväxlingen är direkt översatt från turkiska:

Kung Abgar Ukkama: Jag har hört, att från Er sida ha hänt stora saker, arbeten, utan att använda mediciner, ni har botat, räddat människor från sjukdomar. Därför är Ni antingen Gud eller Guds son. Av denna anledning skriver jag detta brev och ber Er om att Ni bemödar Er att komma till våra trakter, vår sida, då skulle Ni bota våra sjukdomar. Dessutom är judarna uppretade, de känner sig obekväma, vill förråda Er, har jag hört. Jag har en liten fin stad som räcker både för Er också för mig”

Jesus: ”Lycklig må vara de som inte sett mig och tror på mig. När det gäller er inbjudan, om att jag ska komma till era trakter, er sida, jag har hållit liv och rörelsens väg och jag är här för att utföra mitt uppdrag. Därför kommer jag att tas tillbaka av den som skickat mig. Men jag kommer att omedelbart skicka en av mina lärjungar – medhjälpare – för att han ska medicinera, bota er sjukdom. Den jag skickar kommer att skänka er och alla andra människor som är med er, liv”

En annan källa som återger samma brevväxling är Eusebios kyrkohistoria. Författaren Eusebios föddes omkring 262 i Palestina. På sidan 47 kan man läsa följande:

Abgar Ukkamas son, landsfurste, hälsar Jesus den gode Frälsaren som uppträtt i trakten av Jerusalem: ”Jag har hört talas om dig och hur du botar utan läkemedel och örter. Det sägs att du låter blinda se, lama gå, spetälska bli rena och demoner driver du ut. Långtidssjuka botar du och döda uppväcker du. När jag hört allt detta om dig har jag tänkt mig två möjligheter. Antingen är du Gud som har stigit ner från himlen och gör detta eller är du Guds son som gör det. Därför skriver jag och ber att få besvära dig med att komma till mig och bota mitt lidande. Jag har hört att judarna är uppretade på dig och vill dig illa Jag har en liten men välaktad stad som räcker åt oss båda”

Jesus svarar: ”Salig är du om du tror på mig fastän du inte har sett mig. Ty det står skrivet om mig att ”de som sett skall inte tro på mig ” och för att de som inte har sett mig skall tro och leva” Du skriver och ber mig att komma till dig, men här måste jag uppfylla allt som jag har blivit sänd till och när jag har uppfyllt det skall jag bli upptagen till den som har sänt mig. När jag har blivit upptagen skall jag skicka en av mina lärjungar till dig för att bota din sjukdom och ge liv åt dig och all de dina.”

Så frågan är vem är det som säger sanningen i frågan om vad Abgar eller Jesus har sagt under Jesus Kristus tid? I kristendomen, vad jag vet, predikas det kärlek till människor, man vill ha frid och fred i hela världen. Dessutom sade Jesus till sina lärjungar: ni ska ut i världen och predika min lära bland alla folk, i världens fyra hörn. Men i ovannämnda bok står det följande: ”Jesus sa till Abgar: Gud bevara dig från dina fiender eller från ”assyrier””. Jag kan bara gissa varför vissa människor har behov av att ljuga eller förvränga sanningen. De är nutidens historieförfalskare och revisionister.

Dessa metoder att smutskasta assyrier används fortfarande flitigt i vissa kretsar. De som använder dessa metoder utnyttjar religionen och Jesus för sin sak, för att hålla sina maktpositioner i samhället. De som utnyttjas är människor som inte är upplysta om verkligheten, de flesta av dem är analfabeter eller så är de inte fria i sina tankar. Man måste ifrågasätta den akademiker som väljer att blunda för objektiviteten och på så sätt försöka tjäna sina egna syften, vilka de än må vara.