En ny viktigt bok om folkmordet på assyrierna och andra kristna minoriteter i Turkiet 1915 har nyligen getts ut på svenska. Hujådås Peter Butros har läst den.

Det var inte länge sedan nu som den svenska riksdagen med stor majoritet återigen röstade ned förslaget om ett officiellt erkännande av folkmordet mot de kristna minoriteterna i Turkiet 1915. Den officiella motiveringen löd att tillräckligt med bevismaterial saknades och att den som fanns var för otydlig och svårtolkad. Frågan är om de svenska politikerna har läst Turkarnas heliga krig mot kristna i norra Mesopotamien 1915? En bättre detaljrikedom och utstuderat händelseförlopp kring händelserna 1915 är svår att hitta.

Boken, som gavs ut tidigare i år, är en bearbetning och översättning av den dominikanske fadern Jacques Rhétores, 1841-1921, ögonvittnesskildringar på det folkmord som pågick mot Turkiets kristna befolkning 1915. Rhétores detaljrikedom är både fantastisk och skrämmande i den mening att man får klart för sig hur barbariska massakrerna egentligen var. Gång på gång får vi berättat för oss hur horder av kristna massakreras, torteras och plundras av sina egna kurdiska och turkiska grannar. Allt under en mycket detaljerad och förutbestämd plan, verkställd av den turkiska regeringens ”verkställande utskott”. Hur Turkiets bundsförvant Tyskland hetsar till folkmordet och tydligt hjälper turkarna i planeringen och utförandet av det överraskar en som läsare, men Rhétore är så pass övertygande att det blir svårt att se bort ifrån Tysklands skuld.

Bearbetningen och kommenteringen av Rhétores ögonvittnesskildringar samt efterforskningen kring dessa, som har gjorts av Joseph Alichoran av assyrisk (kaldeisk-katolsk) börd bosatt i Frankrike, är professionell på alla sätt. Det är väldigt många dokument från samtida ögonvittnesskildringar av präster, munkar, missionärer, diplomater osv som Alichoran hela tiden hänvisar till, dokument som ännu inte har publicerats någon annanstans utan hittills enbart legat förseglade i franska arkiv.

De olika dokumenten är så omfattande att enbart en enda fotnot kan ta upp mer plats på en sida än vad själva grundtexten gör. Så är det i flera fall i boken, vilket gör att läsningen ibland blir väldigt ojämn och man hoppar från ögonvittne till ögonvittne. Detta gör att man lätt kan tappa koncentrationen och måste läsa samma stycke upprepade gånger för att hänga med. Men de olika personligheternas ögonvittnesskildringar är så pass intressanta att detta aldrig blir ett större problem.

Av de dryga 340 sidorna utgör strax mer än hälften av Rhétores egna ögonvittnesskildringar, där massakrerna i Diyarbakirs och Mardins Vilayet är de mest utstuderade. Rhétore nämner också i mångt och mycket övriga områden så som S’iirt, Hakkari, Turabdin och de många deportationskonvojerna som massakreras och plundras på vägen till Dayr ez-Zor. Resterande hälft utgörs av dokument som stärker Rhétores berättelser. Dessa dokument är så omfattande att flera händelser som beskrivs av Rhétore oftast bekräftas av minst tre olika och vitt skiljda källor.

Till nästa gång Seyfos status skall avgöras i den svenska riksdagen gör våra parlamentariker rätt i att läsa denna bok först. Jag kan inte tänka mig annars hur man med gott samvete kan rösta i denna viktiga fråga utan Rhétores ögonvittnesskildringar i bakhuvudet.

Boken är utgiven av Bet-Froso Nsibin tillsammans med Assyrian Chaldean Syriac Association, ACSA. För den som vill går det att beställa boken direkt från ACSA. Men Özcan Kaldoyo, en av personerna bakom ACSA, låter meddela att de snart kommer att publicera denna bok alldeles gratis för intresserade att ladda ner. Det gäller samtliga böcker som är utgivna av ACSA. Vad har nu svenska politiker för anledning att inte läsa denna bok?

FAKTA
Författare: Fader Jacques Rhétore
Titel: Turkarnas heliga krig mot kristna i norra Mesopotamien
Förlag: Bokförlaget Nsibin
Översättning: Ingvar Rydberg
Redaktör: Jan Bet-Sawoce
Analys och presentation: Joseph Alichoran