Nu står det alltmer klart att delningen av Irak utmed en federal struktur kommer att fullbordas. Nu handlar det inte längre om ifall Irak kommer att delas i flera mindre autonoma regioner elller inte, nu handlar det om detaljerna. För assyriernas del ökar nu hoppet på att ta del av den nya maktstrukuren genom att etablera en assyrisk region i norra delen av landet.

Enligt källor till hujada.com pågår nu en intensiv lobbyverksamhet för att få garantier för en assyrisk region runt den gamla assyriska huvudstaden Ninve där det fortfarande finns en stark assyrisk närvaro. Det är främst den stora Ninve slätten som pekas ut som en framtida assyrisk autonomi men även assyriska områden längre upp mot Iraks norra gräns finns med i beräkningarna. Michael Youash, chef för Iraqi Democracy sustainable project i Washington, en organisation som vill stärka demokratiprocessen i Irak genom att stärka minoriteternas ställning, säger i en kommentar till hujada.com att det inte längre är frågan om en assyrisk region kommer att bli verklighet eller inte, ”Nu är det bara frågan om vilken status regionen ska ha och vem den skall vara underställd”, säger han.

Kurderna som idag har en egen region i den norra delen av Irak har visat stort intresse för att inkorperera en framtida assyrisk region i sin egen autonomi . Ninve slätten, där den assyriska regionen är tänkt att etableras, står geografiskt utanför det kurdiska området. Om kurderna lyckas kommer dom att få effektiv kontroll över i stort sett hela den norra delen av Irak. För att göra detta möjligt har dom två dominerande kurdiska partierna iscensatt en massiv propagandakampanj för att den assyriska regionen ska vara underställd deras egen autonomi.

Den 16 december i år kommer ett tiotal assyriska partier och organisationer att samlas i Stockholm för att bilda en motvikt mot den kurdiska kampanjen. Målet är att forma en assyrisk allians som sedan ska driva frågan om assyrisk autonomi vidare. Dessa partier arbetar för att den assyriska regionen endast ska lyda under centralregeringen i Bagdad.

Michael Youash vill gärna se att assyrierna gör frågan om autonomi på Ninve slätten till sin högst prioriterade fråga.

– Alla borde tänka på olika sätt att hjälpa assyrierna där att bygga upp området så dom kan stå på egna fötter, säger han.

Lagen om federalism har ännu inte trätt i kraft i Irak. Den beräknas träda i kraft först om cirka ett och ett halvt år. Under den tiden är det viktigt för assyrierna att skapa alla förutsättningar för att kunna vara med och ta del av den kommande irakiska federalismen, menar Michael Youash.