Anna Melle har nyligen utkommit med en roman som lyfter fram det kvinnoförtryck som har förekommit i byarna i Mellanösterns mindre utvecklade samhällen.

Anna Melle är gymnasielärare, föreläsare och författare bosatt i Jönköping. Hon har tidigare skrivit om kvinnors öden under Seyfo, om hedersrelaterat våld och om att åldras i främmande land samt gett ut böcker med fabler från Mellanöstern. Nu är hon aktuell med en roman som ger röst åt förtryckta kvinnor och berättar om det assyriska folkets öde i Mellanöstern.

MARIAM hederskvinnorna heter romanen vars huvudperson är assyriska Mariam. Hon växer upp i en traditionell familj i en liten by men börjar revoltera mot nedärvda tänkesätt när hon är tolv år. När hon är sexton blir hon våldtagen och senare bortgift mot sin vilja med en mycket äldre man. Hennes liv tar dock en plötslig vändning och som vuxen emigrerar hon till Sverige.

– Mariam är en fiktiv person, men allt som händer henne har hänt kvinnor i Tur Abdin, förklarar Anna Melle. Jag var på 1990-talet ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet och när jag i den egenskapen reste omkring i landet och träffade många assyriska kvinnor fick jag höra berättelser om det våld och det tvång de hade blivit utsatta för. De här berättelserna ligger som grund för romanen.

Vad säger du till dem som menar att bilden du ger i romanen är överdriven, att det inte var fullt så illa?

– Det jag skriver återspeglar verkligheten. Tänkandet i byarna var verkligen patriarkalt. Men det finns naturligtvis variation. Det fanns familjer där man högaktade kvinnorna. Den som har växt upp i en sådan familj upplever säkert att min berättelse är överdriven. Men många känner också igen sig och tänker att just så här var det. Sociologen Iskender De Basso läste manuskriptet och han reagerade inte på att jag skulle ge en för negativ bild.

Anna Melle förklarar att situationen naturligtvis har förändrats i Tur Abdin. Idag är det vanligt att också flickor få gå i skola. Så var det inte förr.

– Jag har träffat många kvinnor som idag är i 60 års ålder som har berättat att deras pappa mutade läraren i byn för att döttrarna inte skulle gå i skolan. Enligt reglerna skulle alla gå i skolan, men man betalade för att slippa skicka döttrarna dit. Det här har naturligtvis ändrat idag, men fortfarande är det så att 40 % av flickorna i sydöstra Turkiet inte går ut grundskolan.

Hur är situationen bland assyrierna i Sverige idag?

– De äldre har i hög grad kvar sitt patriarkala tänkesätt. De yngre har däremot tagit till sig den svenska värdegrunden som betonar jämställdhet.

I förordet till boken skriver författaren:

Jag har i decennier hört berättas av mina medsystrar om det kvinnoförakt, tvångsgiften och förtryck som råder i Mellanösterns minde utvecklade samhällen. Hederskvinnornas oro har varit som en utsträckt hand till mig. Jag vill att världen ska höra kvinnornas tysta rop på hjälp och bidra med att få slut på deras tysta lidande i vår hårda värld. Därför jag har skrivit den här boken.

Anna Melle vill åstadkomma debatt.

– Vi måste bryta tystnaden om de här problemen. Jag vill skapa debatt om patriarkala strukturer, ge en röst åt förtryckta kvinnor och stå upp för alla människors lika värde oberoende av kön, religion, etnicitet och kulturell bakgrund. Alla barn, också flickor, har rätt till utbildning, till bok och penna.

Man kan läsa mer om Anna och köpa hennes böcker på hennes hemsida.