Andrias Isik tackar ADO för svaret på sin insändare men tycker inte att partiet gett ett tillräckligt tillfredsställande sådant. Bland annat tycker Isik att deras insändare bör ha varit undertecknad av en fysisk person, inte enbart med partiets namn.

Jag skriver denna artikel i all välmening till vårt assyriska parti ADO. Jag vill börja med att tacka för svaret som visar på att ni är engagerade och reagerar när folk ifrågasätter och har frågor. Även det är ett sundhetstecken.

Redan i första förklaringen berör ni egentligen den största frågan och den viktigaste idag, beträffande folkets flykt från hemländerna, som jag skrivit om i min förra insändare ”Inget land utan folk”. Den praktiska lösningen i ert arbete är sålunda ett misslyckande, det bör inte stanna endast vid drömmar och visioner för politiskt arbete ska vara verklighetsförankrat.

När man insett att man endast lever i drömmarnas värld då är det ingen lyckad insats man gör. Återigen så föreslår jag i sådana fall att stödja hjälporganisationer, dessa organisationer har som mål att göra dessa praktiska ting.

Ett autonomt område är en viktig punkt och där medger ni att det kräver politiskt ansvar. Detta är en självklarhet för er som politiskt aktiva och i förklaringen får man ingen specifik förklaring till ert arbete och era politiska aktioner i detta arbete. Vad är det för lobbyverksamhet och vilka viktiga punkter har dem haft framgång respektive motgång på?

Först skriver ni att i samband med att politik slår hårt mot assyriska intressen väljer folk att stå utanför politiken. Sedan skriver ni om öppenhet inom partiet och om ett ökat intresse för det politiska arbetet. Detta har ingen logisk följd.

Föreläsningarna ni nämner är till största delen förlagda i föreningarna. Hur många ungdomar kommer till föreningarna för att lyssna på politik? Detta politiska intresse måste inlemmas i det tidiga stadiet och man måste även vidga sina vyer och metoder beträffande var man håller sina möten och träffar. För att inte tala om vilket språk man framför och genomför föreläsningar på.

Det finns väldigt många assyrier som inte kan assyriska, jag är en av dem. I princip varje föreläsning jag varit på har genomförts på assyriska. När blev vi så oförstående till de assyrier som på grund av missförhållanden i hemlandet inte längre kan tala assyriska? Finns inte denna tanke hos er, eller är det viktigaste att bara få säga det som sägas skall?

När jag som ung och för ungefär femton år sedan åkte på ett ADR-läger var jag den ende som inte kunde tala assyriska, den stora sympatin och värmen jag kände av de ansvariga och föreläsarna är obeskrivlig.

Till största delen höll man föreläsningarna på svenska eller så översatte någon snällt till svenska på grund av, eller rättare sagt för ett barn. Men även där saknades det strategi för att tillvarata och vara mån om politiskt intresserade ungdomar. Om man varit aktiv i ett svenskt politiskt ungdomsparti kan man se en klar och nästan skrämmande skillnad i dessa avseenden.

Jag hoppas att detta svar inte ses som en negativ syn på ADO, tvärtom ni gör samtidigt ett bra arbete. Jag tror ändå att denna dialog behövs, inte enbart för att jag ska få svar utan för att alla assyrier som undrar ska få svar.

Informationen om ADO är väldigt tunn på internet, där det knappt står något på svenska. På er hemsida – arabiska eller assyriska tror jag det står på, till största delen, kan dock inte se skillnad – det är ju inte så bra för den assyriska befolkningen i Sverige om man nu vill ha engagemang från folket.

Det är också synd att artikeln inte är undertecknad med något namn. Det borde vara någon fysisk person som är ansvarig för artikeln som sändes till Hujådå. Vi behöver en ledare med ett namn som tar politiskt ansvar för att legitimera ADO.

Istället för att skriva denna replik skulle jag istället kunna ta kontakt med skribenten och ställa dessa frågor direkt till honom eller henne och få svar på så vis. Att komma på föreläsningar har jag lagt av med för länge sedan, just på grund av den språkliga barriären.

Hoppas detta inte framhäver några negativa känslor eller tankar utan ses som en konstruktiv och positiv replik, dessa artiklar skrivs endast av intresse och för att få lite klarhet i ert arbete. Öppenheten mot assyrierna gagnar er.