I en artikel i Dagen frågar sig Jacob Zetterman om det var ett folkmord eller ”ömsesidiga övergrepp”. Zetterman är inte tyvärr inte ensam i sin vinkling av nyheten om erkännandet. Vahagn Avedian, förbundssekreterare för Armeniska riksförbundet, reagera över hur svenska medier rapporterat om riksdagens erkännande av folkmordet 1915.

Jag måste erkänna att jag är häpen över det sätt som svensk media håller på att hantera frågan om riksdagens erkännande av Folkmordet 1915. Jag vill absolut inte ge mig in på regeringens och riksdagens roll och den diskussion som angår beslutsfattandet. Den kan man ta upp separat.

Det som slår mig med förvåning är det sätt som ni i media nu ger utrymme till historierevisionism, vilket är under all kritik. Om ni gör detta för att provocera fram mer diskussion så är ni definitivt på rätt spår men nu håller ni att ge er ut på verkligen hal is.

Yttrandefrihet är självklart och ”den andra sidan” får också yttra sig. Detsamma gäller nyansering och objektivitet i forskning samt rapportering. Men skulle Dagen i yttrandefrihetens, nyanseringens och objektivitetens namn låta Förintelseförnekare presentera ”sin bild” av frågan?! Jag tror knappast att jag behöver svara på den frågan.

Om nu media saknar kunskap i frågan bör man utbilda sig och vi är redo att bistå med den biten, t.ex. med hjälp från Forum för levande historia. Men nu skriver ni om ”armenisk historieskrivning” och går så långt som att skriva ”Fakta: Folkmord – eller ömsesidiga övergrepp”. Jag vet inte vad det är ni skriver här, men det är banne mig inte FAKTA!

Om ni saknar kunskap i frågan så berättigar det inte er att sänka den existerande forskningsbilden till er egen nivå. Ni har Forum för levande historia, folkmordet1915.se, International Association for Genocide Scholars och forskare som Klas-Göran Karlsson, Kristian Gerner, David Gaunt och Ove Bring att konsultera om fakta.

Som klent tröst kan man nämna att ni är långt ifrån ensamma, utan även DNSvDAftonbladet m.m. har nu gett fullt utrymme för en alternativ bild av vad forskningen anser hände under1915-1916 i osmanska Turkiet.

Att alla dessa alternativa bortförklaringar kommer från turkiska representanter i Sverige eller skribenter från Turkiet är en hel annan femma som jag tror den gemene läsaren missar helt.

Det här är inte nyanserad journalistik och objektivitet ni håller på med utan historierevisionism.

Vahagn Avedian, förbundssekreterare
Fil. mag. historia
Redaktör för Armenica.org
http://www.folkmordet1915.se