Representanter för Assyriska och Syrianska organisationer har undertecknat en överenskommelse angående texten för Seyfo-monumentet i Södertälje.

Under ett möte som ägde rum söndagen den 25 november där representanter för Assyriska riksförbundet i Sverige, Assyriska föreningen i Södertälje, St. Jakobs Syrisk-ortodoxa församling i Södertälje, St. Afrems Syrisk-ortodoxa församling i Södertälje och Syrianska föreningen i Södertälje deltog, träffades och undertecknades en överenskommelse angående texten som ska stå på minnesmonumentet som Södertälje kommun har för avsikt att resa.