Den 26 mars 2007 arrangerade EU parlamentet en Seyfo-konferens i Bryssel. Konferensen anordnades av EU parlamentets Vänsterpartigrupper och Seyfo Center i Holland. Nyhetsbyrån ESNA rapporterar från konferensen.

Seyfo frågan har efter flera års arbete av bland andra David Gaunt och Jan Beth-Sawoce resulterat i en bok som är det första i sitt slag. Även om Seyfo var ett känt faktum för assyrier/syrianer, krävdes det bevis för att även politikerna skall förstå det tragiska som drabbat assyrier/syrianer. Under ett kunskapsseminarium i riksdagen den 31 januari 2007 gjorde Ove Bring, professor i folkrätt, följande uttalande:

– Nu har historikerna gjort sitt, det finns så mycket bevisning om det som hände 1915, rapporter från missionärer, militärer, diplomater, resande och andra, detta uppfyller alla kriterier som finns i folkmordskonventionen från 1948.

Därför är det mycket viktigt att Seyfo börjar diskuteras i politiska rum och på så hög nivå som möjligt. EU parlamentet var en bra start på den nya linjen men det måste samlas mer politisk kraft och bred anslutning av alla politiska grenar.

EU parlamentets största konferenslokal kom att visa sig vara för liten för Seyfo-konferensen. Konferenslokalen är anpassad för att rymma 175 personer, men intresset var så stort att lokalen fylldes till bristningsgränsen med cirka 250 konferensdeltagare. Dock hade 577 personer anmält sitt intresse för att bevittna behandlingen av Seyfo-frågan i EU:s huvudstad Bryssel.

Inbjudna talare var Eva-Britt Svensson (v), Willy Fautré, ordförande för Human Rights Without Frontiers, Markus Ferber, EU parlamentariker från Tyskland, Professor David Gaunt, Södertörn Högskola och Sabri Atman forskare från Seyfo Center. Den enda inbjudna talaren som inte kunde närvara var Mechtild Rothe, vice ordförande för EU parlamentet. Enligt uppgifter som ESNA tagit del av kommer hon att skriva under det gemensamma pressmeddelandet som skrevs efter konferensen.

Bilder från konferensen.

Pressmeddelandet från konferensen och video.

[Fotnot: ESNA, Eastern Star News Agency, som var på plats i Bryssel och bevakade hela konferensen, kommer snart med fler texter som analyserar konferensen och uppgifterna om Turkiska ambassadens utspel och deras försökt att stoppa konferensen.]