Att riksdagens beslut om att erkänna Seyfo har retat upp regeringen har inte undgått någon. Men det är långt ifrån alla borgerliga politiker som håller med om regeringens hållning i frågan. Moderaterna i Norrköping anser att beslutet är bra och att regeringens sätt att värdera relationerna med Turkiet i första hand är ett kortsiktigt tänkande.

Vi anser att det är bra att Sveriges riksdag har tagit ett beslut om att erkänna Seyfo – folkmordet i Turkiet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Det är redan 23 länder i världen som har gjort detta, bland annat flera europeiska länder och USA.

När regeringen nu tycks sätta relationerna med Turkiet i första hand så är det kortsiktigt tänkt. Turkiet har allt att vinna på att faktiskt erkänna dessa folkmord och öppet göra upp med historien. Det är endast så en försoningsprocess på allvar kan inledas. Vi är också övertygade om att EU kommer att ha detta som ett krav för att Turkiet ska kunna bli medlem i EU.

Vi har ingenting emot att Turkiet blir medlem i EU, men detta ska lika lite som ”Förintelsen” sopas under mattan. De olika minoritetsfolken i Turkiet måste få upprättelse. Tyvärr förekommer det som bekant förföljelser än i dag av både kurder och kristna. De kristna som lever kvar i sydöstra Turkiet utsätts fortfarande för förföljelse, vilket rättegångarna om klostret Mor Gabriel visar. Vi vet att Sverige och EU har påtalat detta och det finns goda krafter i Turkiet som vill göra Turkiet till en demokratisk rättstat och ansluta landet till EU, men det återstår en hel del.

Tidigare motioner i riksdagen som föreslagit ett erkännande av Seyfo har avslagits av riksdagen. När nu en motion faktiskt har vunnit bifall så kan regeringen visa ödmjukhet inför den folkvalda riksdagen och ta chansen att med hänvisning till detta göra det rätta och lyfta den här frågan som är så viktig för så många människor, inte minst i vårt eget land.

Vi vill att den moderata riksdagsgruppen ska inse att ett erkännande av dessa folkmord i Turkiet inte är ett hinder för försoning, utan en grundläggande förutsättning för en sådan.

Jörgen Rundgren
Gruppledare (m)

Fredrik Bergqvist
Oppositionsråd (m)

Said Nison
Ordförande (m), Södra M-föreningen

Marianne Wiegert (m)
Ersättare, fullmäktige