Patriark Aphrem II Karim besöker Göteborg och inviger på söndag den nya S:t Gabrielkyrkan i Västra Frölunda.

Den syrisk-ortodoxa patriarken Aphrem II Karim besökte Sverige i maj-juni. Nu gör han ett nytt besök den 19-21 september, den här gången i Göteborg. S:t Gabriel församlings gamla kyrka har länge varit för liten. Därför har församlingen byggt en ny större och modernare kyrka bredvid den gamla. Den invigs av patriarken på söndag.

– Det blir en stor invigning då vi väntar oss många besökare, även tillresta från andra städer eftersom vår patriark, tillsammans med biskopar och präster kommer att inviga den nya kyrkan, säger Robin Akbas, ordförande för församlingen.

Invigningsgudstjänsten börjar på söndag kl. 10 och kommer att direktsändas i Assyria TV. Efter mässan läggs grundstenen för ett Seyfomonument.

Under sitt besök i Göterborg besöker patriarken också de andra syrisk-ortodoxa församlingarna i staden samt har ett möte med biskop Per Eckerdal från Svenska Kyrkan.