Journalisten Augin Kurt Haninkes nya bok är en kritisk granskning av moderna syrisk-ortodoxa patriarkers agerande.

Boken heter Patriark Shakers arvtagare. Patriark Elias III Shaker innehade patriarkämbetet mellan åren 1917 och 1932. Under den turbulenta tiden efter Seyfo satsade han allt på ett kort: att ställa in sig hos de turkiska makthavarna. Han avsade sig alla minoritetsrättigheter för assyrierna och förklarade gång på gång hur nöjt folket var över att få leva i Turkiet. Inte bara det; han deklarerade också att ”vi är turkar och turkar ska vi förbli”.

Shakers efterträdare Afram Barsom var länge en assyrisk patriot. Som ledare för den assyro-kaldeiska delegationen till fredskonferensen i Paris krävde han självständighet för Assyrien. Senare ändrade han sig däremot totalt och arbetade hårt mot den assyriska rörelsen. Bland annat tvingade han flera kyrkor i USA att byta bort det assyriska namnet.

En senare patriark, Zakka I Iwas (patriark 1980-2014), har återigen gjort sig känd för att lovsjunga Baathregimen i Syrien, det land där patriarken numera residerar. Dessutom har han upprepade gånger talat om medlemmarna i sin kyrka som araber. Så här sade han i en föreläsning 1999:

Vi är ett och samma arabiska folk. Låt oss upprätthålla denna nationella enighet i hela den arabiska nationen och hålla arabismens fana högt.

Den nuvarande patriarken Afrem II Karim bryter däremot mönstret från sina företrädare. Nyligen talade han i den östassyriska kyrkan i Qamishly i Syrien. Han deklarerade till de församlade östassyrierna att ”vi är ett folk” och att de båda kyrkorna är systerkyrkor.

I sin bok har Augin Kurt Haninke använt nya dokument som inte har varit tillgängliga tidigare. Boken avslöjar därmed nya fakta och ger en fascinerande bild av de omständigheter under vilka den syrisk-ortodoxa kyrkan verkat sedan folkmordet för hundra år sedan.

Boken presenteras på en litteraturdag i Assyrien Kulturcenter i Botkyrka på söndag (19/4) kl. 14. Förutom Augin Kurt Haninke medverkar också författarna Besim Aydin, Jan Beṯ-Şawoce och Svante Lundgren.

Författaren har intervjuats om boken på Assyria TV. Man kan se intervjuerna här(assyriska) och här (svenska). Boken kan köpas vid olika evenemang där författaren medverkar eller på nätet här.