Professor Israel Charny, ordförande för International Association of Genocide Scholars (IAGS), är en av världens främsta auktoriteter på folkmordsstudier. I en kommentar till Hujådå ger han sitt fulla stöd för ett erkännande av Seyfo, som folkmordet mot assyrierna kallas.

Professor Israel Charny är verksam vid Hebrew universitetet i Jerusalem inom ämnena psykologi och familjeterapi. Dessutom är han verkställande direktör för ”Institute on the Holocaust and Genocide” i Jerusalem. Utöver detta är han ordförande för ”International Association of Genocide Scholars (IAGS) och chefredaktör för uppslagsverket ”Encyclopedia of Genocide”. Under sin mångåriga karriär har professor Israel Charny skrivit otaliga texter om folkmord och han betraktas av många som världens främste auktoritet på området. Den internationella organisationen som han leder ”International Association of Genocide” har professorer från hela världen som medlemmar. Organisationens syfte är bland annat att dokumentära och förvarna världssamfundet innan ett folkmord äger rum.

I en intervju med Hujådå berättar professor Charny om vikten av att få med även folkmordet mot assyrierna och grekerna i den allmänna debatten.

– Jag känner starkt för att folkmordet mot assyrierna, och också folkmordet mot den grekiska populationen tillsammans med armenierna, av det ottomanska imperiet, måste höjas till att bli kända historiska fakta och ihågkomna jämsides med det armeniska folkmordet, som vi äntligen har lyckats göra till ett känt faktum bland allmänheten.

I den nuvarande upplagan av ”Encyclopedia of Genocide” finns varken det assyriska eller grekiska folkmordet omnämnt. Professor Israel Charny, som är chefredaktör för uppslagsverket, berättar att han gärna vill ändra på det.

– Jag vill definitivt inkludera material om de assyriska och grekiska folkmorden i en kommande upplaga av ”Encyclopedia of Genocide”, säger han.

Professor Israel Charny får frågan vad han tycker om västerländska regeringars, däribland Sveriges, negativa inställning till att kalla Seyfo för ett folkmord eftersom det ägde rum innan resolutionen om folkmord antogs av FN år 1948.

– Även om det i vissa juridiska situationer faktiskt finns regler som säger att folkmord som ägde rum innan ordet skapades inte kvalificerar sig för den eller den lagen, så erkänner forskare definitivt folkmord som ägde rum innan termen skapades, menar professor Charny.