William M. Warda för fram tankeväckande fakta och perspektiv i sina nya bok ”Assyrians beyond Nineveh”. Boken är ett intressant tillägg till den växande kategorin av skrivelser som behandlar assyrisk historia och kontinuitet, menar recensenten Isak Betsimon.

Assyrians – Beyond the fall of Nineveh är en faktaspäckad bok som har tagits fram efter ett gediget forskningsarbete av William M. Warda. Just den vetenskapliga forskningen av vad som har hänt assyrierna efter Ninevehs fall befinner sig i ett embryostadium och det är svårt att få en samlad bild av vad som har hänt det assyriska folket. Vi känner till assyrierna under imperiets tid tack vare den assyriologiska forskningen. Vi känner också till assyriernas nutidshistoria tack vare mycket tryckt material. Vad som inte beskrivits i större utsträckning är länken mellan dessa tidsepoker.

Boken Assyrians – Beyond the fall of Nineveh är en samling av olika artiklar, ämnen och vetenskapliga inlägg som beskriver just denna länk. Likt Dr Racho Donef arbetar William med att samla historiska dokument från Assyrien, Mellanöstern och Europa. En del är kända och andra inte lika kända. Ett fåtal assyriska källor har William också funnit och beskrivit men här har det varit svårare och det har sin förklaring. Mycket assyrisk litteratur har bränts eller förstörts antingen av prästerskapet för att de ansågs som hedniska eller av de olika ockupationsmakterna.

William inleder boken med att skriva kort om missuppfattningar som foskare har haft och som har lett till förvirringar. Dr. Jean M. Fieys missuppfattningar om att namnet assyrier introducerats av engelska missionärer under 1800-talet tas upp som ett exempel. Här har William hämtat både europeiska och assyriska källor där folket beskrivs som assyrier. Bland annat tar han upp två patriarker av österns kyrka, Mar Ishoyahab III (647-657) samt Timothy I (770-823) som kallar folket för just ”Assyrians” eller ”people of Assyria.” 

William forstätter att ta upp andra exempel där vårt folk kallar vårt område för Assyrien. Bland annat tar han upp författaren Sleewa bar Youkhanna som beskriver separationen mellan österns kyrka från kyrkan i Antiokia: ”The administration of the affairs of the flock, the ordination of the Heads in the eastern borders in Attur, Media and Persia: all these sees shall be subject to him…”

Vad som är också intressant i denna bok för mig är att vi har fått ta del av ett annat perspektiv på varför vissa kyrkor har gått över till den västerländska kyrkogemenskapen. Tidigare har man fått ta del av olika intriger som har lett till splittring men här skriver William om ett förtryck som kyrkan har fått stå emot och som såg sin räddning hos den katolska kyrkan eftersom den lovade skydd.

En annan stor del av boken beskriver vårt folks roller under vår kristna storhetstid, hur mycket vi har bidragit med den vetenskapliga renässansen oavsett om vi styrdes av perser, araber eller av det osmanska riket. Här var assyriernas främsta styrka det språkliga, filosofiska och inom medicin. 

Jag tycker definitivt att det är en bok som är värt att läsa och ha i varje hem. Boken kan inhandlas av olika internetbutiker, bland annat Amazon.

Isak Betsimon
Insamlingsstiftelsen Assyriska Dolabani