En riktigt bra bok som hela det svenska föreningslivet skulle må bra av. Det tycker Martin Nyberg om Assyriska Kvinnoförbundets nya bok om jämställdhet i det aasyriska föreningslivet.

När jag fick den här boken i brevlådan blev jag glad! Inte bara för att jag känner författaren, Berolin Deniz, och är lite stolt för det. Det är en riktigt bra bok också!

Jämställdhet här och nu är skriven på uppdrag av Assyriska Kvinnoförbundet för att användas inom det assyriska föreningslivet i Sverige. Boken är del tre i det mycket ambitiösa projektet ”Jämställdhet Nu!” som drivits av Assyriska Kvinnoförbundet.

Genom projektets kartläggning av utgångsläget 2006 och dess seminarieserie för förbunds- och lokalföreningsstyrelser har Assyriska Kvinnoförbundet lyckats inleda ett framgångsrikt förändringsarbete i de assyriska föreningarna som hela Sveriges föreningsliv kan lära sig mycket av.

Assyrierna är den statslösa folkgrupp från tvåflodslandet kring gränsen mellan Turkiet och Irak vars möte med föreningsfrihet och yttrandefrihet i Europa och i Sverige i synnerhet har gjort dem till riktiga förenings- och folkrörelsemänniskor, så till den grad att de till och med har ett eget elitfotbollslag.

Men metoderna och exemplen i boken är förstås inte specifikt ”assyriska” utan helt allmängiltiga. Även intervjuerna med personerna som är aktiva i det assyriska föreningslivet kunde lika gärna handlat om en vanlig idrottsklubb eller bostadsrättsförening.

Det här är helt enkelt en alldeles lysande introduktion till feminismen för det svenska föreningslivet! Det är ju inom föreningslivet, som ofta har svårt med rekrytering och återväxt, särskilt korkat att utesluta hälften av befolkningen bara på grund av kön.

Här får man snabba definitioner på vad det innebär att vara medveten om hur kön och makt hänger ihop, ett helt batteri med övningar för att synliggöra för sig själv och för de aktiva i ens förening hur det ligger till med könsmaktsordningen på hemmaplan.

Dessutom finns en uppsättning strategier för hur man kan arbeta för att göra läget bättre. Här får vi inte bara definitioner på de ”klassiska” härskarteknikerna och verktyg för att bemöta dem, utan också råd hur man själv kan arbeta för att göra tvärt om för att helt desarmera varje försök till användning av dem.

Som sagt, det här är en bok som hela det svenska föreningslivet skulle må bra av att använda. Alltifrån idrottsklubbar och modelljärnvägsföreningar till bostadsrättsföreningar och politiska partier.

Beställ boken kostnadsfritt (betala endast porto) från Assyriska Kvinnoförbundet – info@assyrianwomen.com.