Hujada.com redovisar totalsummeringen av den historiska omröstningen. Här kan du se hur partierna och de olika ledamöterna röstat.

När ni läser tabellen ska ni ha i åtanke att ett ”Nej” betyder att man inte godkänner utrikesutskottets rekommendation. Ett ”Nej” betyder alltså att man röstar för ett erkännande av Seyfo.

En snabb översikt visar att den röd-gröna oppositionen höll vad den lovat till 100% och att det var fyra modiga själar från alliansen som fick vågskålen för ett erkännande att väga tyngst. 

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m760020
c20009
fp18208
kd16107
v01804
mp01207
0100
Totalt130131088

Beslut: Kammaren biföll reservation 5