Vissa uppgifter om Hanne Sefer som framfördes i dokumentärfilmen om Seyfo är felaktiga, hävdar Emanuel Poli.

Som många av er säkert känner till så har Assyriska Riksförbundet i Sverige beställt en dokumentärfilm om folkmordet på assyrierna – även benämnt som SEYFO i folkmun bland våra landsmän. Dokumentärfilmen som har premiär i dagarna har regisserats av Aziz Said som tidigare gjort andra dokumentärfilmer om vårt folk. I egenskap av assyrier med ett förflutet inom den assyriska rörelsen i Sverige är detta något som jag varmt välkomnar.

I ovan nämna dokumentär berörs bland annat folkmordet i Midyat där Can Bethsawoce intervjuas som sakkunnig och skildrar händelserna i staden. I intervjun berättar Can bland annat om hur en av ledarna i Midyat – Hanne Sefer – under striderna i Midyat ska ha försökt fly för att rädda sig själv, men att han ska ha blivit tillfångatagen och dödats tillsammans med alla sina barn, det vill säga att hela familjen ska ha blivit utplånad. Det är inte första gången som Can Bethsawoce försöker porträttera Hanne Sefer som en ynkrygg trots att han inte har belägg för detta. Anledningen till att jag reagerar med denna skrivelse, trots att gemene man kan uppfatta Can Bethsawoces utsaga som en bagatell, är att jag tillhör familjen Sefer och känner mig kränkt. Can Bethsawoces skildring är enligt min mening ett led i en smutskastningskampanj som pågått i flera år och bottnar i påstådd schism mellan familjerna Sefer och Hirmiz – den senare till vilken han själv är besläktad med.

När jag för ett par veckor sedan blev informerad om nu aktuella dokumentärfilm samt att Can Bethsawoce återigen smutskastar Hanne Sefer kontaktades Assyriska riksförbundet och då påtalades att Can Bethsawoces uppgifter var direkt felaktiga och uppgav att det finns flera källor som bekräftade detta. Jag uppgav då som konkret exempel att Hanne Sefer aldrig flydde utan stred fram till att han mördades i strid tillsammans med sin hustru samt sina två döttrar. Hans fem söner överlevde emellertid folkmordet i Midyat. En av sönerna blev senare byfogde i Midyat och en annan blev borgmästare i Kamishly. Till saken hör att Hanne Sefer har ett livslevande barnbarn som är bosatt i Sverige och är således ett bevis på Can Bethsawoces felaktiga uppgifter. Can Bethsawoce är också sedan tidigare fullt medveten om detta, men insisterar trots detta att vidhålla sina felaktiga uppgifter. Assyriska riskförbundet har till sitt försvar sagt att man inte haft tid att granska uppgifterna i dokumentären och lägger ansvaret på regissören Aziz Said som sagt att han inte granskat sina källor erforderligt och uppger att de intervjuade personer själva får bära ansvar för sina utsagor samt att han nu dessvärre inte har möjlighet att korrigera Can Bethsawoces felaktigt återgivna händelser. Regissörens förhållningssätt underminerar dokumentärfilmens trovärdighet då den felaktiga skildringen av Hanne Sefer visar på en bristande källkritik samt ovilja från de ansvariga utgivarna att korrigera felaktigheter, vilket är beklagligt då filmen är tänkt att bland annat användas i utbildningssyfte. Jag tycker att det är oerhört viktigt att kunna informera och upplysa både assyrier samt omvärlden om det hemska som drabbat vårt folk under första världskriget. Av denna anledning är det av yttersta vikt att den information som sprids är korrekt för att på sätt få legitimitet.

Mitt syfte med denna kritik är inte på något sätt att vare sig motarbeta dokumentären eller Assyriska riksförbundets fina initiativ. Jag vill dock att den information som sprids är korrekt samt att man inte tillåter enskilda individer att ha egna förtäckta agendor och få bedriva smutskastningskampanjer i den assyriska rörelsens regi.

 

Emanuel Poli